Wethouder 

Rotgans.jpg

We worden allemaal ouder. De gemiddelde leeftijd van de Purmerender stijgt. Niet elke oudere is zelfs mondig. 
Daarom vind ik het belangrijk dat er een sterke politieke partij is die opkomt voor de belangen van de ouderen in Purmerend en dat die partij groot is in de gemeenteraad. Doordat de Ouderenpartij AOV Purmerend aan beide voorwaarden voldoet ben ik lid geworden van deze partij. 

Harry Rotgans
Wethouder

06 316 99 309

hmm.rotgans@purmerend.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fractie

 

 Theo Neep.jpg (1)

Mijn naam is Theo Neep en ik ben vanaf half 2016 lid van de Ouderenpartij AOV Purmerend.

Ik ben vanaf half 2016 lid van de Ouderenpartij AOV Purmerend. Ik ben 1942 in Amsterdam geboren en sinds 2014 weduwnaar. Ik heb een dochter, een schoonzoon en twee prachtige kleinkinderen.

Voorafgaand aan mijn pensionering in 2004 was ik accountant en leidinggevende bij een middelgroot accountantskantoor. Ook vervul ik al vele jaren verschillende functies in verenigingen en stichtingen, waaronder die van voorzitter en penningmeester.

In de periode 1994 t/m 2006 heb ik al eens als gemeenteraadslid van Purmerend de belangen van de inwoners mogen vertegenwoordigen.

Ouderen worden vaak lastig en grillig genoemd. Ik ondervind dit dagelijks in de praktijk en ervaar dat er steeds meer van onze eigen identiteit als oudere wordt afgepakt. Vandaar dat ik, toen mijn vrouw na een langdurig ziekbed en zorgtraject aan de vreselijke ziekte Alzheimer overleed, bewust heb gekozen om de groep ouderen in verschillende belangenbehartigingsorganen te gaan vertegenwoordigen.

Als cliëntenraadslid van verschillende zorginstellingen in Purmerend ben ik toen ook lid geworden van een centrale cliëntenraad. Vanaf het begin ben ik bezig geweest om de positie van zorgbehoevende ouderen te verbeteren.

Omdat ik weet dat de Ouderenpartij AOV Purmerend opkomt voor de belangen van de ouder wordende mens, voel ik mij erg met deze ouderenpartij verbonden.

Schroom niet om contact met mij op te nemen. Alleen samen kunnen wij een vuist maken.

Theo Neep
Fractievoorzitter / raadslid

(0299) 64 75 64
06 538 67 221

neep0004@planet.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cees van Urk 2.jpg 

Ik ben Cees van Urk en sinds juni 2015 lid van de Ouderenpartij AOV Purmerend. Ik ben gehuwd en heb twee dochters, twee schoonzoons en drie kleinkinderen.

Ik ben lid geworden omdat ik het belangrijk vind dat er een partij is die zich sterk maakt voor de belangen van de ouderen in onze stad.
 
Omdat de jongeren van nu de ouderen van later zullen zijn is het van belang dat ook zij lid worden van de Ouderenpartij AOV Purmerend. Daarbij, jongeren willen toch ook dat hun ouders een goede toekomst krijgen?
 
Aan de kant staan ​​en boos worden op de politiek komt niet in mijn woordenboek voor.
Door lid te worden en actief in de Ouderenpartij AOV Purmerend aan de slag te gaan kan ik invloed op de politiek uitoefenen.
 
Sinds 1978 werk ik bij de gemeente Amsterdam, waarvan de laatste twintig jaar als leidinggevende. Op dit moment ben ik daar werkzaam als projectmanager.

Cees van Urk
Raadslid

06 372 93 327

ceesvanurk@hotmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 onbepaald

Van 1986 t/m 2002 werkte ik als raadslid bij de PvdA in Purmerend en Stadsregio Amsterdam. In 2016 volgde ik de discussie over het Beusebos en toen begon het toch weer te kriebelen. Ik ken alle ins en outs van het Beusebos omdat ik Piet Beuse persoonlijk heb gekend. Ik ging op internet kijken wat er door de verschillende partijen en actiegroepen geschreven werd. En de Ouderenpartij AOV Purmerend viel op, mede omdat daar ook Peter Willig bij zat, die ik nog kende van de schooltijd van zijn dochters. 'Ik belde hem, werd uitgenodigd om langs te komen en ben eigenlijk nooit meer weggegaan'.

Ik vind de Ouderenpartij AOV Purmerend een leuke partij, waar ruimte is voor discussie. 'Het zijn niet allemaal haantjes die hun zegje/mening willen doordrammen. Voor mij is het een warm nest, waar ik me goed thuis voel'. Op 29 november 2019 ben ik beëdigd als raadslid om in deze functie in deze lokale partij mijn steentje bij te dragen aan mijn Purmerend.

Henk Grader
Raadslid

06 553 86 117

hjgrader@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ed Bouber.JPG

Ed Bouber
Fractiemedewerker

(0299) 42 68 16

ed.bouber@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BESTUUR

 onbepaald

Mijn naam is Leo Brouwer en ik ben vanaf 26 mei 2018 voorzitter van de Ouderenpartij AOV Purmerend.

De politiek heeft mijn interesse en de lokale politiek in het bijzonder. Ik heb gemerkt dat de Ouderenpartij AOV Purmerend niet alleen de belangen van ouderen behartigt (zeker), maar ook oog heeft voor de jongeren in onze maatschappij.

Daarom heb ik besloten om lid te worden van de Ouderenpartij AOV Purmerend. 

Leo Brouwer

Voorzitter.

06 281 68 052

l.brouwer1106@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mijn naam is Kees Denneman, ik ben in 1947 in Amsterdam geboren en samen met mijn vrouw in 1972 in Purmerend komen wonen. We hebben twee kinderen en zijn opa en oma van drie kleinkinderen.

Voorafgaand aan mijn pensionering ben ik de laatste 30 jaar van mijn werkzame leven schade-expert geweest bij de afdeling 'Claim en Verhaal' bij het Gemeentelijk Verzekeringsbedrijf van Amsterdam (VGA-Verzekeringen).   

Door mijn helaas te vroeg overleden schoonzuster Carla de Vroome-Wulder, de drijvende kracht achter de toen nog lokale afdeling van de landelijke politieke partij AOV, ben ik in 2002 lid geworden van deze partij en in 2004 voorzitter Dagelijks Bestuur.

Van 2003 tot aan de opheffing van de landelijke partij AOV d.d. 26 maart 2004 interim-voorzitter van de landelijke partij AOV.

Met een paar korte onderbrekingen als vicevoorzitter heb ik de functie van voorzitter van de lokale afdeling van het AOV en de verzelfstandigde lokale partij 'AOV'/Ouderenpartij AOV Purmerend' tot 2018 bekleed.

Sinds mijn aftreden als voorzitter beheer ik de website van de Ouderenpartij AOV Purmerend en assisteer ik de fractie. Sinds 1 juni 2019 ben ik secretaris van de Ouderenpartij AOV Purmerend.

Kees Denneman
Secretaris / fractieassistent

06 504 33 471

kdenneman@xs4all.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

onbepaald

Ik woon sinds 1986 in de gemeente Purmerend en heb dat altijd als een prettige woonomgeving bekeken.

Eigenlijk heb ik weinig met de landelijke politiek, waardoor het lijkt van mannen zich drukker maakt om Europa dan om de eigen kiezer. Het gevolg daarvan is het ontstaan ​​van voortkomende van lokale politieke partijen. De pioniers van de Ouderenpartij AOV Purmerend hadden goed ingeschat dat ouderen steeds meer door Den Haag werden vergeten.

Wat mij opvalt is dat de laatste jaren meer en meer mensen zich aangetrokken voelen tot de Ouderenpartij AOV Purmerend. Zo worden aangekondigd goed bezocht en ontstaat een brede discussie over onderwerpen die ons raken.

De gemeente Purmerend is altijd bereid om te luisteren naar ideeën van bewoners. Zo is bij ons in de straat een ruimere toegang gemaakt met een verkeersdrempeltje, zijn parkeerplaatsen aangepast en is er een nieuwe speelplaats met een bankje.

Dit verhoogt de verkeersveiligheid en ook het woonplezier van de bewoners.

Omdat dit de verkeersveiligheid en het milieu gecontroleerde hoepel ik dat de gemeente Purmerend in de toekomst doorgaat met het aanleggen van meer rotondes en fietspaden.

Ook maak ik mij zorgen om allerlei negatieve zaken, zoals autobranden, iets wat tien jaar geleden totaal onbekend was. Cameratoezicht alleen is onvoldoende, de politie kan niet altijd alles oplossen. De bewoners zullen zelf ook iets moeten ondernemen. Een buurtapp van het project 'Open en Oren' is voor veel ouderen een stap te ver. Het aanbrengen van goede verlichting met bewegingsmelders (alleen actief als het donker is) rond parkeerplaatsen en ouderencentra moet criminelen afschrikken.

De gemeente Purmerend wil in de toekomst nog heel wat woningen bouwen, hierbij vind ik het heel belangrijk dat ouderen kunnen doorstromen en hun eengezinswoning beschikbaar komt voor jongere bewoners. De groei van het aantal eenpersoonshuishoudens betekent kleiner en betaalbaarder bouwen.

Ambities zijn prima, maar er moet genoeg ruimte overblijven voor groen en ontspanning.

Martin Kamkes
Penningmeester

06 128 27 294

martinkamkes@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

heinicke.jpg

Arthur Heinicke
2e Penningmeester

06 448 84 977

a.g.heinicke@chello.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------