WETHOUDER 

Rotgans.jpg

Wij worden allemaal ouder. De gemiddelde leeftijd van de Purmerender stijgt. Niet iedere oudere is even mondig.

Daarom vind ik het belangrijk dat er een sterke politieke partij is die opkomt voor de belangen van de ouderen in Purmerend. Daarom vind ik het belangrijk dat die partij groot is in de gemeenteraad en daarom ben ik lid van de Ouderenpartij AOV Purmerend.

Harry Rotgans

Gsm: 06-31699309

E-mail: hmm.rotgans@purmerend.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 FRACTIE

 

 Theo Neep.jpg (1)

Mijn naam is Theo Neep en ik ben vanaf half 2016 lid van de Ouderenpartij AOV Purmerend.

Ik ben geboren in Amsterdam op 11 augustus 1942 en sinds 2014 weduwnaar. Ik heb een dochter, een schoonzoon en twee prachtige kleinkinderen.

Voorafgaand aan mijn pensionering in 2004 was ik accountant en was ik leidinggevende bij een middelgroot accountantskantoor. Ook vervul ik al vele jaren verschillende functies in verenigingen en stichtingen, waaronder die van voorzitter en penningmeester.

In de periode 1994 t/m 2006 heb ik als gemeenteraadslid van Purmerend de belangen van de inwoners mogen vertegenwoordigen.

Ouderen worden vaak lastig en grillig genoemd. Ik ondervind dit dagelijks in de praktijk en ervaar dat er steeds meer van onze eigen identiteit als oudere wordt afgepakt. Vandaar dat ik, toen mijn vrouw na een langdurig ziekbed en zorgtraject aan de vreselijke ziekte Alzheimer overleed, bewust heb gekozen om de groep ouderen in verschillende belangenbehartigingsorganen te gaan vertegenwoordigen.

Als cliëntenraadslid van verschillende zorginstellingen in Purmerend ben ik ook 2,5 jaar geleden lid geworden van een centrale cliëntenraad. Vanaf het begin bezig geweest om de positie van zorgbehoevende ouderen te verbeteren.

Omdat ik weet dat de Ouderenpartij AOV Purmerend opkomt voor de belangen van de oudere wordende mens, voel ik mij erg met deze ouderenpartij verbonden.

Schroom niet om met mij in contact te treden. Alleen samen kunnen wij een vuist maken.

Theo Neep

Fractievoorzitter / raadslid

Tel.: 0299-647564

Gsm:   06-53867221

E-mail: neep0004@planet.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cees van Urk 2.jpg 

Ik ben Cees van Urk en ben sinds juni 2015 lid van de Ouderenpartij-AOV-Purmerend, ben gehuwd en heb twee dochters, twee schoonzoons en drie kleinkinderen.

Ik ben lid geworden omdat ik het belangrijk vind dat er een partij is die zich sterk maakt voor de belangen van de ouderen in onze stad.
 
Omdat de jongeren van nu de ouderen van later zijn is het van belang dat ook zij lid worden van de ouderenpartij. Daarbij, jongeren willen toch ook dat hun ouders een goede toekomst krijgen?.
 
Aan de kant staan en boos worden op de politiek komt niet in mijn woordenboek voor.
Door lid te worden en actief in de ouderenpartij aan de slag te gaan kan ik invloed op de politiek uitoefenen.
 
Sinds 1978 werk ik bij de gemeente Amsterdam, waarvan de laatste twintig jaar als leidinggevende. Op dit moment ben ik daar werkzaam als projectmanager.

Cees van Urk

Raadslid
 
Gsm privé: 06-37293327  
Gsm zakelijk:    06-53597789

E-mail: ceesvanurk@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 undefined

Henk Grader

Raadslid

Gsm: 06-55386117

E-mail: hjgrader@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

undefined

Kees Denneman

Fractieassistent / beheerder website

Gsm: 06-50433471

E-mail: kdenneman@xs4all.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ed Bouber.JPG

Ed Bouber

Fractieassistent / secretaris bestuur

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BESTUUR

 undefined

Mijn naam is Leo Brouwer en ik ben vanaf 26 mei 2018 voorzitter van de Ouderenpartij AOV Purmerend.

De politiek heeft mijn interesse en de plaatselijke politiek in het bijzonder. Ik heb gemerkt dat de Ouderenpartij AOV Purmerend niet alleen de belangen van ouderen behartigt (zeker), maar ook oog heeft voor de jongeren in onze maatschappij.

Daarom heb ik besloten om lid te worden van de Ouderenpartij AOV Purmerend. 

Leo Brouwer

Voorzitter.

Gsm: 06-28168052

E-mail: l.brouwer1106@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ed Bouber.JPG

Ed Bouber

Secretaris / fractieassistent 

Gsm: 06-15325591

E-mail: ed.bouber@hotmail.com

------------------------------------------------

undefined

Ik woon sinds 1986 in de gemeente Purmerend en heb dat altijd als een prettige woonomgeving beschouwd.

Eigenlijk heb ik weinig met de landelijke politiek, waarbij het lijkt of men zich drukker maakt om Europa dan om de eigen kiezer. Het gevolg daarvan is het ontstaan of toenemen van plaatselijke politieke partijen. De pioniers van het AOV hadden goed ingeschat dat ouderen steeds meer door Den Haag werden vergeten.

Wat mij opvalt is dat de laatste jaren meer en meer mensen zich voelen aangetrokken tot de Ouderenpartij AOV Purmerend. Zo worden vergaderingen goed bezocht en ontstaat een brede discussie over onderwerpen die ons raken.

De gemeente Purmerend is altijd bereid om te luisteren naar ideeën van bewoners, zo is bij ons in de straat een ruimere toegang gemaakt met een verkeersdrempeltje, zijn parkeerplaatsen aangepast en is er een nieuwe speelplaats met een bankje.

Dit verhoogt de verkeersveiligheid en ook het woonplezier van de bewoners.

Ik hoop dat de gemeente Purmerend in de toekomst doorgaat met het aanleggen van meer rotondes en fietspaden, omdat dit de verkeersveiligheid en het milieu bevordert. 

Ik maak mij ook zorgen om allerlei negatieve zaken, zoals autobranden, iets wat tien jaar geleden totaal onbekend was. Cameratoezicht alleen is onvoldoende, de politie kan niet altijd alles oplossen. De bewoners zullen zelf ook iets moeten ondernemen. Een buurtapp of het ogen en oren project is voor veel ouderen een stap te ver. Het aanbrengen van goede verlichting met bewegingsmelders (alleen actief als het donker is) rond parkeerplaatsen en ouderencentra moet criminelen afschrikken.

De gemeente Purmerend wil in de toekomst nog heel wat woningen bouwen, hierbij vind ik het heel belangrijk dat ouderen kunnen doorstromen en hun eengezinswoning beschikbaar komt voor jongere bewoners. Groei van het aantal eenpersoonshuishoudens betekent kleiner en betaalbaar bouwen.

Ambitie is prima, maar er moet genoeg ruimte overblijven voor groen en ontspanning.

Martin Kamkes

Penningmeester

Gsm: 06-12827294

E-mail: martinkamkes@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------

heinicke.jpg

Arthur Heinicke

2e Penningmeester

Gsm: 06-44884977

E-mail: a.g.heinicke@chello.nl