Gaswinning Beemster: Wanneer dit stukje verschijnt, is de rook van de provinciale en waterschap verkiezingen ongetwijfeld al weer opgetrokken. De uitkomst hiervan zal voor een ieder van belang zijn.

Moeder aarde is niet blij hoe wij met haar omgaan, zij laat dit dan ook duidelijk blijken. Denk aan de klimaat veranderingen waar o.a. de overstromingen het gevolg van zijn.

Ook plaatselijk speelt het e.a. mee, zo bespraken wij recentelijk een verzoek van de NAM tot uitbreiding van de gasboringen in de Beemster.

Op initiatief van de Stads/Beemster Polderpartij kwam het voorstel om een tegengeluid te laten horen. Wij sloten ons hier van harte bij aan, maar ook andere partijen schoven aan.

Het voorstel haalde het ruimschoots en is een steuntje in de rug van het college die  ook hun ongenoegen al kenbaar maakte.

Ook de provincie is geen voorstander, dus hopelijk komt er een bestuur waar het milieu een belangrijke plaats inneemt.

Zoals ik eerder aangaf is het onze verantwoording en zorg dat wij een leefbare wereld achterlaten, dit voor onze kinderen en kleinkinderen. Dus geen Groninger toestanden in onze mooie Beemster.

Heleen Kokeel – Langelaan.