Ouderenpartij AOV Purmerend
Ouderenpartij AOV Purmerend

Ouderenmishandeling - veiligheid van onze ouderen 2018 - 2019

'Ouderenmishandeling - veiligheid van onze ouderen'.

De Ouderenpartij AOV Purmerend maakt zich zorgen over de veiligheid van onze ouderen.

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van Ouderenmishandeling. Daarom hebben wij in ons verkiezingsprogramma opgeschreven dat wij werken aan bewustwording van het bestaan ervan en aandacht voor ondersteuning van de slachtoffers.

Ouderenmishandeling: hype of taboe?

Ouderenmishandeling is het handelen of het nalaten van handelen van door mensen die in een terugkerende persoonlijke of professioneel relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan en die zich zodanig gedragen dat de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt terwijl van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Ouderenmishandeling bestaat bijvoorbeeld uit verwaarlozing, financiële uitbuiting of geestelijke of lichamelijke mishandeling.

Verwaarlozing

Verwaarlozing kan lichamelijk of psychisch zijn. Bijvoorbeeld als de verzorgende de oudere geen of onvoldoende voedsel of drinken geeft of onvoldoende persoonlijke of huishoudelijke hygiëne in acht neemt. Psychische verwaarlozing is bijvoorbeeld negeren van de geestelijke of lichamelijke behoeften zoals de behoefte aan aandacht liefde, emotionele zorg en respect. Dat sprake kan zijn van verwaarlozing kan onder meer blijken uit ondervoeding, uitdroging, slechte hygiëne, doorliggen, onverzorgde wonden, vervuiling van zichzelf of huishouden, onvoldoende eten en drinken in huis, eten wat allang over de datum heen is, vermagering, depressie, frustratie, verdriet en wanhoop.

Financiële uitbuiting

Bij financiële uitbuiting gaat het om onrechtmatig wegnemen of profiteren van bezittingen van de oudere. Te denken valt aan diefstal van geld of bij het boodschappen ook de boodschappen voor de verzorgende maar gelijk mee te nemen. Ook komen afpersen of gedwongen aanpassen van het testament voor net als financieel kort houden van de oudere. Verzorgenden of relaties kunnen de oudere opzettelijk niet meer bezoeken om deze daarmee onder druk te zetten. Financiële uitbuiting kan blijken uit plotselinge of onverklaarbare geldopname bij de bank, verdwijnen van waardevolle spullen uit huis, onverklaarbaar te kort aan geld, ontstaan van schulden, huurachterstand, grote belangstelling van familie over geld of bezittingen van de oudere, weigeren van informatie over de financiële situatie of pogingen om de oudere onder curatele te laten stellen, terwijl dit niet nodig is.

Mishandeling

Bij fysieke mishandeling gaat om slaan of schoppen, maar ook knijpen, de mond afplakken, aan de haren trekken of branden; soms worden ouderen vastgebonden aan een stoel of bed. Een minder zichtbare vorm van lichamelijke mishandeling is het geven van de te weinig of juist teveel medicijnen zoals slaapmiddelen. Deze vorm van mishandeling is herkenbaar aan bijvoorbeeld blauwe plekken, schrammen, snij- of kleine brandwonden, zwellingen, striemen. Suffig worden en apathie kunnen ook een signaal zijn, bijvoorbeeld bij geneesmiddelentoediening of onthouding.

Bij geestelijke mishandeling kan het gaan om treiteren, sarren en pesten, dreigementen, bijvoorbeeld dreigen met uitplaatsing, intimideren, schelden, kleinerend spreken, waardoor het zelfvertrouwen zal worden ondermijnd. Bij de ouderen leidt dit bijna altijd tot gevoelens van angst, verdriet en woede. Signalen die kunnen duiden op deze vorm van mishandeling zijn onder meer onverklaarbare angsten, wantrouwen, slaap- en/of eetproblemen. Maar oplettendheid is ook geboden als deuren op slot gaan, mensen diverse zaken overnemen die de oudere nog best zelf kan doen, weigeren van toegang voor vrienden of bekenden, geen privacy bij bezoek.

De Ouderenpartij AOV Purmerend zet zich de komende vier jaar in om ouderenmishandeling op te sporen en tegen te gaan.

<< Terug naar overzicht