Ouderenpartij AOV Purmerend
Ouderenpartij AOV Purmerend

Schriftelijke raadsvraag: Autobranden Purmerend (15-01-2019)

Antwoord van het college:
- vraag 1
: De autobranden in de Zuivelbuurt zijn meerdere malen besproken in het overleg tussen de teamchef van de politie en de burgemeester. De analytische afdeling van de politie is druk bezig om te kijken of de informatie kan leiden tot een verdachte. Daardoor lopen zij alle meldingen uit om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. De autobranden vinden op verschillende tijdstippen plaats waardoor het  moeilijk is om agenten in burger in te zetten. De politie en de boa's voeren extra fietssurveillances uit in de Zuivelbuurt. Erw ordt daarbij gebruik gemaakt van bodycams. En er is aan bewoners gevraagd om extra oplettend te zijn (denk aan WhatsApp groepen en de ogen en oren vrijwilligers).

- vraag 2: H et college is bekend met het feit dat er in veel gemeenten in Nederland autobranden plaatsvinden en dat diverse gemeenten oplossingen zoeken om dit te stoppen. Het plan van aanplak in Utrecht was nog niet bekend bij het college: er wordt eerder gekeken naar aanplaaken in gemeenten van vergelijkbare grootte/probleemmatiek.

- vraag 3: Zoals bij antwoord 2al aangegeven wordt, is de gemeente Utrecht qua grootte niet vergelijkbaar met Purmerend. Ook de aantallen geven een ander beeld, want in Utrecht ging het in de maand december 2016 om 46 door brand beschadigde voertuigen en in Purmerend zijn het de afgelopen 2 jaar 13. Daarbij gaat het plan van aanpak van Utrecht om een afgesloten periode, te weten rond de jaarwisseling. Voor een deel richt de aanpak zich ook op deze tijdelijkheid. Toch delen wij de zorg van de fractie wel en wordt momenteel bekeken in hoeverre de overige, wel in Purmerend toepasbare, aanpak op korte termijn toegepast kan worden.

Schriftelijke raadsvraag: Autobranden Purmerend (15-01-2019)
<< Terug naar overzicht