Ouderenpartij AOV Purmerend
Ouderenpartij AOV Purmerend

Raadsvraag: Windmolens & Groene Energie (21-1-2019)

Inleiding: De 'Ouderenpartij AOV Purmerend' verneemt graag van het college of zij op de hoogte is van "Sociale windmolens: Windmolens die behalve groene energie ook geld voor onze gemeenschap opbrengen. Sociale windmolens zijn door de gemeenschap neergezet. Het betreft een initiatief waarbij een deel van de opbrengst naar de participanten gaat, echter waarbij ook een deel van de opbrengsten terugvloeit naar onze gemeenschap. De 'Ouderenpartij AOV Purmerend', ziet onder andere in het kader van groene energie, mogelijkheden om dit systeem in de Baanstee Noord toe te passen" .

Vraag 1: De 'Ouderenpartij AOV Purmerend' verneemt graag van het college of zij op de hoogte is van dit systeem?. - 
Antwoord van het college: Het college heeft onlangs kennis genomen van dit fenomeen doordat Urgenda hier sinds kort een campagne voor voert. Hieruit begrijpt het college dat het gaat om windmolens die door een gemeenschap van particulieren worden gerealiseerd, meestal nabij de woonomgeving van de deelnemende particulieren

Vraag 2: De 'Ouderenpartij AOV Purmerend' verneemt graag van het college of zij bereid is om de mogelijkheden voor het opwekken van groene energie.... 
Antwoord college: In het kader van RES (Regionale Energie Strategie) wordt momenteel breed gekeken naar alle mogelijkheden van energie opwekken. Op Baanstee Noord worden al verschillende mogelijkheden benut voor het opwekken van groen energie, onder andere met het zonnepanelenpark en zonnepanelen op daken van verschillende bedrijven. Ook wordt een nieuwe bio warmtecentrale voor Stadsverwarming Purmerend voorbereid. Het realiseren van één of meerdere windmolens op Baanstee Noord past momenteel niet in het bestemmingsplan en is tot nu toe niet aan de orde. 

Het plaatsen van één of meer windmolens op Baanstee Noord zal niet eenvoudig zijn. Windmolens passen niet in het bestemmingsplan en voor grotere windturbines zal een Milieu Effect Rapportage noodzakelijk zijn. Ook mogelijke beperking op ontwikkeling van de naastgelegen kavels moet bekeken worden. Het terughoudende beleid van de provincie Noord-Holland in deze regio stelt ook de nodige eisen aan het plaatsen van windmolens. In algemene zin is al eerder met de provincie overleg gevoerd over het plaatsen van windmolens bij de Baanstee Noord. Hierop heeft de Provincie destijds negatief gereageerd. 

<< Terug naar overzicht