Ouderenpartij AOV Purmerend
Ouderenpartij AOV Purmerend

Verandering in de zorg voor ouderen

'Verandering in de zorg voor ouderen'.

Meestal gehuisvest in karaktervolle en stijlvolle monumentale panden of villa’s. Waar de zorg voor ouderen zacht gezegd niet optimaal was. Privacy kende men al helemaal niet. Het verzorgen van activiteiten met bewoners en het bieden van ‘entertainment’ kwam sporadisch voor.

ZORGCENTRUM

In de loop der jaren is veel ten goede veranderd. Kleine huiskamerprojecten. Een eigen (slaap)kamer met een deel van je meubilair van thuis. Verzorg(st)ers hebben aandacht voor je, dagbesteding maakt vaak deel van de zorg uit. Bij alle zorginstellingen zijn ook veel vrijwilligers actief. Het zijn vooral deze vrijwilligers die ook gezamenlijke uitjes organiseren. Kortom: de mens staat steeds meer centraal.

VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUISZORG

Helaas overheerst sinds een aantal jaren het economisch pragmatisch denken in de zorg. Met als gevolg minder verzorgingshuizen en terugloop van verplegenden/verzorgenden in de verpleeghuizen en in de thuiszorg. Waardoor juist de tijd om aandacht aan de zorgbehoevende te geven steeds meer ontbreekt en op de overblijvende professionals roofbouw wordt gepleegd. Maar dat is gelukkig niet overal even erg, de zorgcentra van de Zorgcirkel en de Stichting Wonen en Zorg Purmerend in onze stad doen het prima, de bewoners zijn doorgaans tevreden.

IS HET TIJ GEKEERD?

Na de succesvolle acties van Hugo Borst en ex-mantelzorgster Carin Gaemers en hun manifest in 2016 lijkt het tij gekeerd. Met de nadruk op ‘lijkt’. Want het resultaat van het manifest is dat voormalig Staatssecretaris Martin van Rijn heeft toegezegd dat de overheid 2,1 miljard gaat investeren in de zorg in de komende vier jaar. De Ouderenpartij AOV Purmerend heeft echter wel zorgen bij de vraag of instellingen dat geld op de goede manier besteden. Wij letten hier goed op.

ZORGVAL

Met ingang van 2015 is de ondersteuning aan ouderen, denk aan huishoudelijke hulp, anders gefinancierd dan daarvoor. Drie wetten spelen daarin een belangrijke rol, de Wmo, de Zvw en de Wlz. De essentie van deze wetten is dat ouderen passende hulp, zorg en ondersteuning krijgen, hulp die zoveel mogelijk aansluit op hun persoonlijke (thuis)situatie, mogelijkheden en sociaal netwerk. Voor wat de verantwoordelijkheid van de gemeente betreft, de WMO, is dit ook precies de gedachte van waaruit Purmerend werkt.

We zien echter ook dat ouderen met een Wlz indicatie, die nog thuis wonen in afwachting van de verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis, soms hinder ondervinden van de verschillende vormen van financiering van hulp, zorg en ondersteuning. Iedere wet regelt zijn eigen financiering zonder dat hier verbindingen tussen zijn.

Daarom kunnen ouderen het slachtoffer zijn van de zogenaamde ‘zorgval’.

Voor de gemeente geldt dat verschillen bij hulp bij huishouden kunnen ontstaan omdat de indicatie in de Wlz lager is dan in de Wmo. De gemeente moet dat verschil bijleggen. In Purmerend doen wij dat ook. Voor de andere ondersteuning die zowel in de Wlz als in de Wmo valt, dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf, hoeft de gemeente nadelige verschillen niet te vergoeden.

Onze wethouder Harry Rotgans is in gesprek met zorginstellingen en verzekeraars om te zien hoe de partijen kunnen samenwerken om ouderen zolang mogelijk gelukkig thuis te laten wonen. Hij wil dat doen middels een proef in een wijk in Purmerend waarbij mensen die door dementie of bijvoorbeeld een herseninfarct ondersteuning nodig hebben zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Ouderen maar ook mensen die wat jonger zijn. Hiervoor zijn nieuwe vormen van zorg en ondersteuning nodig. Ook, en dat is echt nieuw, financieren alle partijen dit samen, zeg maar vanuit één pot.

Aldus Leo Brouwer - voorzitter Ouderenpartij-AOV-Purmerend

 

<< Terug naar overzicht