Bestrijding berenklauw

De berenklauw was deze zomer volop zichtbaar in de gemeente Purmerend. Staatsbosbeheer heeft al onkruid doodgespoten maar helaas neemt men de oevers niet mee.

Daar staat het nog volop in bloei en de zaden zullen zich eerdaags razendsnel verspreiden. Ook op het terrein van de Burggolf is de reuzen-berenklauw nog volop aanwezig.

De gemeente moet de reuzen-berenklauw in juni 2018 op een professionele wijze doormiddel van maaien of doodspuiten uitroeien, de reuzen-berenklauw moet koste wat kost overal worden bestreden.

We hebben hierover de volgende vragen gesteld.

Vraag 1: Gaat de gemeente de grijze gebieden (privéterreinen) waar geen bestrijding plaatsvindt in kaart brengen en deze hierin betrekken?

Antwoord: De gemeente inventariseert doorlopend waar er in Purmerend reuzenberenklauw groeit. Wij benaderen actief terreinbeheerders om hen te wijzen op het voorkomen van de plant op hun terrein en geven informatie over de gevaren van de plant en de bestrijding daarvan. Ook hebben wij recentelijk aandacht besteed aan de reuzenberenklauw, bijvoorbeeld via een artikel in de Purmerend Totaal, via de website van de gemeente, via diverse social media platforms en externe websites (zie bijvoorbeeld de website van HPG hoveniers). Inmiddels heeft de gemeente in mei een eerste grootschalige bestrijdingsronde uitgevoerd waarbij alle voorkomende groeiplaatsen op gemeentegrond zijn behandeld. In navolging van de eerste bestrijdingsronde zal er begin juli nog een ‘naloop’ ronde plaatsvinden waarbij eventueel nog niet behandelde planten en pas ontdekte groeiplaatsen worden behandeld. In augustus volgt de tweede grootschalige ronde.

Vraag 2: Gaat de gemeente nu nog waar spuiten niet is toegestaan, zoals bij oevers, maaien en afvoeren?

Antwoord: In principe bestrijden wij reuzenberenklauw alleen chemisch. Op sommige plekken is dit niet mogelijk/wenselijk, bijvoorbeeld op groeiplaatsen nabijheid water, en dient er maatwerk te worden toegepast. Echter, in veel gevallen is de gemeente Purmerend hier niet de terreinbeheerder en daarom in principe niet primair verantwoordelijk voor bestrijding. Gezien de onwenselijkheid van reuzenberenklauw benaderen wij andere terreinbeheerders wel actief om hen te wijzen op het voorkomen en bestrijden van reuzenberenklauw.

Vraag 3: Kan er nu nog een grootschalige actie worden ondernomen?

Antwoord: Op gemeentegrond is in mei een grootschalige bestrijdingsronde geweest. Een naloopronde wordt begin juli uitgevoerd. Een tweede grootschalige ronde volgt in augustus. Daarnaast blijven wij letten op eventueel nieuwe groeiplaatsen en sporen wij burgers aan om de door hun ontdekte groeiplaatsen te melden bij de gemeente. De bestrijding van reuzenberenklauw is een langdurig en dynamisch proces. Onze verwachting is dat wij binnen acht jaar tijd de plant lokaal nagenoeg hebben uitgeroeid. 

Vraag 4: Kan de gemeente toezeggen dat er vóór mei 2018 een coördinator wordt aangesteld die het hele gemeentelijke grondgebied inspecteert en op een professionele wijze aan de slag kan?

Antwoord: In het eerste kwartaal van 2017 is er een projectleider toegewezen om de bestrijding in goede banen te leiden. Via de samenvatting projectstatusrapportages wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de bestrijding van reuzenberenklauw in Purmerend.

We blijven dit volgen.

<< Terug naar overzicht