Een kopie van de door het AOV gestelde raadsvragen en het antwoord van het college kunt u aanvragen: per brief aan ons secretariaat 'Burg. D. Kooimanweg 146, 1444 DC Purmerend'; met een e-mail naar ouderenpartijaovpurmerend@hotmail.com; telefonisch 0299-426816 of via facebook.

Door de 'Ouderenpartij-AOV-Purmerend' ingediende vragen:

Sociale Windmolens & Groene Energie in de Baanstee Noord toepassen (21-1-2019) - Antwoord college 5-2-2019

Autobranden Purmerend (15-01-2019). - Antwoord college 5-2-2019

Aanpassen van de sollicitatieplicht voor 60 jaar en ouder (15-11-2018). -  Antwoord college 4-12-2018.

Straatmeubilair (stoel i.p.v. bankje) Eendenlaantje bij het houten bruggetje naar de Rivierenlaan (25-10-2018). -  Antwoord college 28-11-2018.

Grondzetting langs het spoor beoogde bouwplannen Burg. D. Kooimanweg (Wagenweggebied) (24-10-2018). - Antwoord college 28-11-2018.

Boete bij het kwijtraken rijbewijs (24-10-2018). - Antwoord college 4-12-2018.

Kermis gratis maken voor kinderen van de minima (12-10-2018). - Antwoord college 28-11-2018.

Gebruik van de milieustraat Purmerend, door bewoners van buurtgemeenten (01-10-2018). -  Antwoord college 28-11-2018.