U kunt een kopie aanvragen van de 'raadsvragen' met het antwoord van het college per brief aan ons secretariaat: 'Burg. D. Kooimanweg 146, 1444 DC Purmerend', per e-mail naar ouderenpartijaovpurmerend@gmail.com; telefonisch 0299-426816 of via facebook.

Ingediende vragen

181125 Vraag over aanpassen van de sollicitatieplicht voor 60 jaar en ouder.  Nog in behandeling

181025 Vraag over straatmeubilair (stoel i.p.v. bankje) Eendenlaantje bij het houten bruggetje naar de Rivierenlaan.   Antwoord college straatmeubilair 181128

181024 Vraag over grondzetting langs het spoor beoogde bouwplannen Burg. D. Kooimanweg (wagenweggebied) als mogelijke gevolgen van eventuele trillingen aan het treintraject nabij en/of langszij de Burg. D. Kooimanweg.   Antwoord college grondzetting 181128

181024 Vraag over boete bij het kwijtraken rijbewijs.   Antwoord college boete kwijtraken rijbewijs 181204

181012 Vraag over kermis gratis maken voor kinderen van de minima.   Antwoord college gratis kermis kinderen van de minima 181128

181001 Vraag over de milieustraat Purmerend.   Antwoord college gebruik milieustraat bewoners buurtgemeenten 181128