Onder 'Home en Nieuwsblog' leest u in de 'Nieuwsblogs' onder andere de meest recente raadsvragen met de beantwoording van het college.  (waar deze inmiddels van toepassing is)

Opent u het venster 'raadsvragen' dan volgt een lijst van de gestelde raadsvragen en de aanwijzing waarmee u een kopie van een raadvraag met het antwoordt van het college in uw bezit kan krijgen.