Uit ons verkiezingsprogramma hebben wij vijf punten gehaald die voor onze partij het belangrijkst zijn. Dit zijn onze speerpunten voor de verkiezingscampagne:

1. Voldoende betaalbare woningen.

De Ouderenpartij AOV Purmerend realiseert zich dat veel ouderen het op latere leeftijd niet zo breed hebben. Vaak is al een partner weggevallen en het inkomen van de achterblijver loopt dan terug. Wij maken ons dan ook sterk voor wat kleinere gelijkvloerse woningen in de hoogbouw. Door de kleinere maat is het betaalbaarder en hoeft er minder snel een beroep op anderen in het huishouden worden gedaan. Ook voor jongeren is er een probleem. Voor sociale huurwoningen is een wachtlijst van meer dan tien jaar. Koopwoningen zijn vaak veel te duur. Daarom realiseert de Ouderenpartij AOV Purmerend de komende jaren meer dan 1000 sociale huurwoningen en zorgen wij voor voldoende betaalbare koopwoningen.

2.  Voldoende zorghotel bedden. 

Als ouderen zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een operatie, moet het thuisfront vaak helpen. Maar als je niemand om te helpen hebt kan dat niet. Voor die mensen moet er een plek zijn waar zij heen kunnen om ziekenhuisbedden vrij te maken, dus naar een plaats waar zorg kan worden verleend. Een zorghotel kan hierin uitkomst bieden. De Ouderenpartij AOV Purmerend zorgt voor voldoende beschikbare bedden.

3. Voldoende mantelzorgondersteuning.

Ouderen wonen zo lang mogelijk thuis. Dat willen zij en dat willen wij. Maar als je krachten steeds verder afnemen kan je niet alles meer zelf. Als je het geluk hebt dat er directe familie is of anderen in de omgeving zijn die je willen helpen, dan zit je wel goed. Maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom is mantelzorgondersteuning heel hard nodig. De Ouderenpartij AOV Purmerend verbetert de mantelzorgondersteuning.

4. Volledig gratis Openbaar Vervoer voor de oudere minima.

Speerpunt van de Ouderenpartij AOV Purmerend was een proef met Openbaar Vervoer voor oudere minima tegen een zo laag mogelijk tarief. Dit als bijdrage in het tegengaan van eenzaamheid. Te weinig inkomen mag niet tot vereenzaming leiden, maar als je geen middelen hebt om naar het stadscentrum te gaan of om familie op te zoeken, dan is een bijdrage van de gemeente welkom. De proef is wat ons betreft geslaagd. De Ouderenpartij AOV Purmerend maakt openbaar vervoer binnen het EBS-gebied voor oudere minima volledig gratis.

5. Nieuwe woonvorm voor ouderen.

Ouderen willen niet alleen wonen, maar ook een stukje levensgeluk hebben. Vaak zie je nu dat ouderen wel bij elkaar in de buurt wonen, maar nauwelijks contact hebben. Wij denken dat dit beter kan en zijn voor een proef met een nieuwe woonvorm waarbij communicatie over en weer tussen de ouderen plaatsvindt. Maar niet alleen tussen ouderen. Jongeren die samen met ouderen in een gebouw wonen kunnen een bijdrage aan dit levensgeluk leveren. Bijvoorbeeld omdat zij mantelzorger zijn. Tegenover deze diensten zou bijvoorbeeld een korting op de huur kunnen staan. De Ouderenpartij AOV Purmerend realiseert een nieuwe, alternatieve woonvorm voor ouderen.