Wijkcentrum Prinses Marijke,
Voor veel inwoners in Purmerend is Wijkcentrum Prinses Marijke in de Violenstraat 6 (Bloemenbuurt) een begrip. Zeker bij de vele 55-plussers in onze gemeente die daar wekelijks over de vloer komen. Het staat er bol van activiteiten en je kunt er gezellig met elkaar kletsen met een kopje koffie of thee. Daarnaast heeft ook het Purmerender Stadstoneel hier haar thuisbasis.

Energiecrisis
Het beheer van het voormalig schoolgebouw is in handen van een Stichting met de gelijknamige naam. Niet alleen vele huishoudens, bedrijven, organisaties en verenigingen gaan gebukt onder de energiecrisis, maar zeker ook de Stichting. Komt nog bij dat het wijkcentrum, net als meer oude gebouwen slecht geïsoleerd is. Vóór de crisis bedroeg de energierekening al bijna € 8.000 op jaarbasis. Spookbeeld is dat met de huidige tarieven dit bedrag explodeert tot het viervoudige! Dat kan de Stichting natuurlijk niet (alleen) trekken.

Er moet dus iets gebeuren…..
En dat vond ook ons raadslid Heleen Kokkeel, commissie ‘Maatschappelijk’. Je moet er niet aan denken dat WC Prinses Marijke haar deuren zou moeten sluiten. Voor haar dus reden om aan het college van B&W van Purmerend te vragen om een oplossing.

Ook vroeg Heleen aandacht voor de staat van het pand; het moet nodig verduurzaamd worden. De door haar gestelde vragen lijken niet aan dovemans oren gesteld te zijn.  Want wat het gemeentebestuur betreft kan er in ieder geval worden gekeken naar mogelijkheden om het pand te verduurzamen.

Daarnaast wordt o.m. ook de huidige subsidie aan de Stichting onder de loep genomen. Is zij toereikend genoeg om de explosief gestegen energierekeningen te betalen?

‘’Vooruitlopend op de subsidie ‘amateurkunst 2023’ krijgt het Purmerends Stadstoneel alvast een financiële bijdrage ter hoogte van € 5000 om hiermee alvast de energienota van januari 2023 te kunnen voldoen.’’

Overleven

Prinses Marijke overleefde de Coronacrisis. Zal zij ook de energiecrisis kunnen doorstaan……?                          Onze partij heeft daar met de steun van het gemeente bestuur goede hoop op!