1 februari 2023
spot_img

ANBI

Naam van instelling: Algemeen Ouderen Verbond

Publieksnaam: Ouderenpartij AOV Purmerend Rechtspersoon: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
 
RISN/fiscaal nummer: 8151.95.667
 
Post en bezoekadres: Boekbinderstraat 10 1445 JT Purmerend Tel.: 06 50 433 471
 
Mail: ouderenpartijaovpurmerend@hotmail.com
 
Doelstelling: Ouderen van Purmerend vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Purmerend.
 
Details van ‘doelstellingen 2022 – 2026 zijn te lezen middels deze link. 
 
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Onze doelstellingen nastreven en er op toezien dat raadsbesluiten door de gemeenteraad van Purmerend de belangen van onze doelgroep niet worden geschaad.
 
Bestuurssamenstelling:
– Leo Brouwer voorzitter
– Kees Denneman secretaris
– Cees van Urk penningmeester.
 
Het beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid, alle werkzaamheden door door vrijwilligers uitgevoerd.
 
Actueel verslag bestaat uit het jaarverslag dat al onze leden jaarlijks met de uitnodiging voor de ALV ontvangen en zijn te vinden onder de nieuwsberichten.
 
financieel jaaroverzicht 2021 

Laatste nieuws