ANBI

Naam van instelling: Algemeen Ouderen Verbond

Publieksnaam: Ouderenpartij AOV Purmerend Rechtspersoon: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

RISN/fiscaal nummer: 8151.95.667

Post en bezoekadres: Boekbinderstraat 10 1445 JT Purmerend Tel.: 06 50 433 471

Mail: secretariaat@ouderenpartijaovpurmerend.nl

Doelstelling: Ouderen van Purmerend vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Purmerend.

Details van ‘doelstellingen 2022 – 2026 zijn te lezen middels deze link. 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Onze doelstellingen nastreven en er op toezien dat raadsbesluiten door de gemeenteraad van Purmerend de belangen van onze doelgroep niet worden geschaad.

Bestuurssamenstelling:

– Leo Brouwer voorzitter

– Kees Denneman secretaris

– Ed van Zwieten penningmeester.

Het beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid, anders dan voor leden van het dagelijks bestuur. Die ontvangen een kleine vrijwilligersvergoeding voor hun inzet en additionele kosten.

Actueel verslag bestaat uit het jaarverslag dat al onze leden jaarlijks met de uitnodiging voor de ALV ontvangen en zijn te vinden onder de nieuwsberichten.

financieel jaaroverzicht 2022