Publieksnaam: Ouderenpartij AOV Purmerend

Rechtspersoon: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
RISN/fiscaal nummer: 8151.95.667

Post en bezoekadres: Boekbinderstraat 10 1445 JT Purmerend
Tel.: 06 50 433 471
Mail: ouderenpartijaovpurmerend@hotmail.com

Doelstelling: Ouderen van Purmerend vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Purmerend.
Details van ‘doelstellingen 2018 – 2022’ zijn te lezen middels deze link. 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Onze doelstellingen nastreven en er op toezien dat raadsbesluiten door de gemeenteraad van Purmerend de belangen van onze doelgroep niet worden geschaad.

Bestuurssamenstelling: Leo Brouwer voorzitter – Kees Denneman secretaris – Arthur Heinicke penningmeester.

Het beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid, alle werkzaamheden door door vrijwilligers uitgevoerd.

Actueel verslag bestaat uit het jaarverslag dat al onze leden jaarlijks met de uitnodiging voor de ALV ontvangen en zijn te vinden onder de nieuwsberichten.

financieel jaaroverzicht 2019