Lid Worden

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Na aanmelding ontvangt u een welkomstbrief met uw lidnummer en informatie hoe u het verschuldigde bedrag voor het lidmaatschap kunt betalen.

Het lidmaatschap bedraagt € 12,00 per jaar en voor twee gezinsleden € 15,00 per jaar.

Na betaling van uw lidmaatschap ontvangt u van onze secretaris het huishoudelijk reglement en de statuten.

Heeft u vragen of wilt u liever ons zelf spreken bel dan met

Centrum: Cees van Urk – ceesvanurk@hotmail.com – 06 372 93 327

Wheermolen: Theo Neep – neep0004@planet.nl – 06 538 67 22

Overwhere: Ed Bouber – ed.bouber@hotmail.com – (0299) 42 68 16

Gors: Leo Brouwer – l.brouwer1106@gmail.com – 06 281 68 052

Purmer Noord / Zuid: Kees Denneman – kdenneman@xs4all.nl – 06 504 33 471

Weidevenne: Henk Grader – hjgrader@gmail.com – 06 553 86 117