Wilt u lid worden van de Ouderenpartij AOV Purmerend?

Omdat u met uw bijdrage een sterke politieke partij wilt steunen die opkomt voor de belangen van de ouderen in Purmerend? En het ook in het belang is van de jongeren om (zelf) lid te worden van onze partij. Omdat de jongeren van nu zijn de ouderen van later.

U kunt zich als lid aanmelden door bij ons een aanmeldingsformulier aan te vragen. Daarvoor zijn de volgende opties mogelijk:

1e: Per mail naar ons secretariaat; Ouderenpartijaovpurmerend@hotmail.com

2e: Per post naar ons secretariaat; Boekbinderstraat 10, 1445 JT Purmerend
      Vermeldt a.u.b. een telefoonnummer en indien mogelijk een e-mailadres in de brief.

3e: U kunt ook contact opnemen met een van onze onderstaande contactpersonen in uw wijk;

Centrum: Thijs Kalverboer - th.kalverboer@kpn.com - (0299) 42 28 98 

Centrum:  Cees van Urk - ceesvanurk@hotmail.com - 06 372 93 327

Wheermolen:  Rob Ruijs - roruijs@gmail.com - 06 201 32 877

Overwhere: Ed Bouber - ed.bouber@hotmail.com - (0299) 42 68 16

Gors: Leo Brouwer - l.brouwer1106@gmail.com - 06 281 68 052

Purmer Noord / Zuid: Kees Denneman - kdenneman@xs4all.nl - 06 504 33 471

Weidevenne:  Henk Grader - hjgrader@gmail.com - 06 553 86 117   

 

Het lidmaatschap loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Na aanmelding ontvangt u een welkomstbrief met uw lidnummer en informatie hoe u het verschuldigde bedrag voor het lidmaatschap kunt betalen.

Het lidmaatschap bedraagt € 12,00 per jaar en voor twee gezinsleden € 15,00 per jaar.

De verschuldigde contributie wordt vanaf de aanvang van het lidmaatschap tot het nieuwe contributiejaar naar evenredigheid berekend. 

Na betaling van uw lidmaatschap ontvangt u van onze secretaris het huishoudelijk reglement en de statuten.