1 februari 2023
spot_img

Energiemarkt - Stadsverwarming Purmerend

De ‘Ouderenpartij-AOV-Purmerend’ ziet in de toekomst de energiemarkt veranderen, waarbij woningeigenaren en bewoners een grotere rol gaan spelen. Daarom neemt de partij het initiatief om het mogelijk te maken om gebruikers van stadsverwarming zelf warm water te laten maken.

Energie neutraal bouwen lijkt nog ver weg, maar er wordt steeds meer gebruik gemaakt van allerlei alternatieven om zelf energie op te wekken of te besparen. 
Zo zien wij steeds meer zonnepanelen verschijnen, ook bij particulieren. Maar de wet verandert. Op 1-1-2023 schaft naar verwachting de Rijksoverheid de salderingsregeling af. Dit noodzaakt bezitters van zonnepanelen zelf hun opgewerkte stroom te verbruiken. De overtollige stroom die de installatie terug levert aan het elektriciteitsnet levert dan bijna niets meer op. Een kostbaar alternatief is om zelf deze energie op te slaan in bv een accu.

Daarom heeft één van onze bestuursleden een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om deze overtollige energie rendabel te maken, waarbij Stadsverwarming Purmerend (SVP) een rol speelt in het realiseren hiervan.

De planning is, dat SVP in de maand mei middels een proef bij het bestuurslid thuis gaat onderzoeken of het technisch en economisch ook mogelijk is om klanten alleen warmte voor woningverwarming aan te bieden, dus los van warmtapwater. 

Indien deze proef slaagt, dan kan de overtollige energie van de zonnepanelen gebruikt gaan worden voor een elektrische warmwaterboiler. Hiermee vindt dan compensatie plaats van de financiële vergoeding die nu nog wordt gegeven middels de salderingsregeling. En maakt het voor woningeigenaren en bewoners die gebruik maken van SVP interessant om toch in zonnepanelen te investeren. 

Laatste berichten