Het te kort aan woningen is een belangrijk vraagstuk waar hard aan gewerkt wordt. 

Tot 2030 heeft Purmerend een bouwopgave van 10.000 woningen.

Door de schaarse ruimte die hier geschikt voor is. Valt aan verdichting oftewel verstedelijking niet te ontkomen.

Dat verstedelijking niet ten koste hoeft te gaan van de leefbaarheid, bewijst onder andere de visie op een 'leefbare stad'.

Door onder andere voldoende ruimte in te plannen voor groen en een doordacht bomenplan, wordt structureel geïnvesteerd in kwaliteit.

De realisatie van een diversiteit aan woningen, alsmede investering in de leefbaarheid,ziet het AOV dan ook als een aanwinst.

Henk Grader,
Raadslid.