Aansluitend aan het intro volgt het 'Nieuws'

 

Wat vinden wij als OUDERENPARTIJ-AOV-PURMEREND belangrijk:

Voor onze partij is het belangrijk dat we naast een gezonde gemeentebegroting, zaken realiseren die onze doelgroep en met name ouderen nodig heeft. Denk hierbij aan bestrijding van eenzaamheid door gratis openbaar vervoer, armoede bestrijden, meer zorghotelbedden, meer betaalbare woningen voor ouderen en meer geld voor openbaar groen.

Wij werken eraan om ook weer de komende vier jaar veel voor u te kunnen betekenen.

De groep ouderen groeit in Purmerend, dus de zorg dient mee te groeien, want niemand mag buiten de boot vallen en er zal maatwerk geleverd moeten worden en daar wil onze partij iets in betekenen.

De details van onze doelstellingen voor de komende raadsperiode kunt u lezen door het venster 'Doelstellingen 2018 - 2022' naast de titel 'Welkom op de website van OUDERENPARTIJ AOV PURMEREND' te openen.  

 

Heeft u het gevoel dat u niet gehoord wordt, of heeft u vragen, neem dan met ons contact op. Dat kan via Facebook, onze Website, een e-mail te sturen naar: ouderenpartijaovpurmerend@gmail.com of kom op dinsdagavond langs op onze fractievergadering in het gemeentehuis.