Voor onze partij is het belangrijk dat we naast een gezonde gemeentebegroting zaken realiseren die onze doelgroep, 'de ouderen in Purmerend' nodig hebben. 
Daarbij streven wij naar maatwerk. 

Heeft u onderwerpen in uw woonomgeving of andere zaken die u als inwoner van Purmerend door de gemeenteraad behandeld zou willen hebben.
Heeft u het gevoel dat u niet gehoord wordt?
Of wilt u verdere informatie over de door onze raadsleden in behandeling zijnde of behandelde onderwerpen?
Neem dan contact met ons op. 

Dat kan per:
- mail: ouderenpartijaovpurmerend@hotmail.com
- brief: Secretariaat Boekbinderstraat 10 - 1445 JT Purmerend
- Telefoon: 06 504 33 471
- D.m.v. de knop 'Contact' van deze website