Voor onze partij is het belangrijk dat we naast een gezonde gemeentebegroting, zaken realiseren die onze doelgroep en met name ouderen nodig hebben.  Waarbij wij streven naar maatwerk. 

De details van onze doelstellingen kunt u lezen door het venster 'Doelstellingen 2018 - 2022' naast de titel 'Welkom op de website van OUDERENPARTIJ-AOV-PURMEREND' te openen.  

Heeft u het gevoel dat u niet gehoord wordt of heeft u vragen, neem dan met ons contact op. Dit kan middels een e-mail aan ons secretariaat: ouderenpartijaovpurmerend@gmail.com, per telefoon: 0299-426816, per brief aan ons secretariaat 'Burg. D. Kooimanweg 146 DC Purmerend' via Facebook of langskomen op dinsdagavond (vanaf 20:00 uur) op onze fractievergadering in het gemeentehuis. 

In de volgende 'nieuws-items' leest u o.a. de recente raadsvragen aan het College van Burgemeester en Wethouders met reacties hierop en moties.