Voor onze partij is het belangrijk dat we naast een gezonde gemeentebegroting zaken realiseren die onze doelgroep, 'de ouderen in Purmerend' nodig hebben.  Daarbij streven wij naar maatwerk. 

Heeft u onderwerpen in uw woonomgeving of andere zaken die u als inwoner van Purmerend door de gemeenteraad behandeld zou willen hebben. Heeft u het gevoel dat u niet gehoord wordt? Of wilt u verdere informatie over de door onze raadsleden gestelde 'raadsvragen'? Neem dan contact met ons op. 

Dat kan met een e-mail naar ouderenpartijaovpurmerend@hotmail.com; telefonisch 06-50433471; via facebook of per brief aan ons secretariaat: Boekbinderstraat 10, 1445 JT Purmerend. Of door middel van de knop 'Contact'.

Ook bent u welkom op de dinsdagavonden (vanaf 20:00 uur) op onze fractievergadering in het gemeentehuis. Bent u van plan om te komen, neem dan a.u.b. vooraf even contact op met onze secretaris, de heer Kees Denneman. U wordt dan door iemand van ons bij de receptie opgehaald.