Raads-, Commisieleden & Bestuur

Harry Rotgans

Harry Rotgans

Wethouder

Harry Rotgans, wethouder. Portefuille: Financiën, Gezondheidszorg, WMO, Ouderenzorg, Welzijn, Stadsverwarming, Werkom &  Wijkwethouder Gors

We worden allemaal ouder. De gemiddelde leeftijd van de Purmerender stijgt.

Daarom vind ik het belangrijk dat er een sterke politieke partij is die opkomt voor de belangen van de ouderen in Purmerend en dat die partij groot is in de gemeenteraad.

Doordat de Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster aan beide voorwaarden voldoet ben ik lid geworden van deze partij.

Harry Rotgans – Wethouder.

Telefoon: 0631699309

Theo Neep

Theo Neep

Raadslid, fractievoorzitter

Theo Neep, raadslid. Portefeuille: Algemene zaken, Financieel, Auditcommissie.

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Theo Neep geboren in Amsterdam en woon vanaf 1974 al in Purmerend. Ik heb een fantastische dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen. In mijn werkzame leven was ik directeur en accountant van een middelgroot kantoor.

Vanaf 2018 jaar ben ik fractievoorzitter van de lokale Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster en mag ik ook voorzitter zijn van de centrale cliëntenraad voor een drietal verpleeginstellingen in Purmerend.

Een speerpunt voor mij is de leefbaarheid en de zorg in het algemeen zien te verbeteren in Purmerend-Beemster. Er gaat de komende jaren veel veranderen. Ik hoop voor veel inwoners hierin iets te kunnen betekenen.

Theo Neep – Raadslid – Fractievoorzitter

Telefoon: 0653867221

Heleen Kokkeel

Heleen Kokkeel

Raadslid

Heleen Kokkeel. Portefeuille: Maatschappelijk.

Na mijn werkzaamheden in de verpleging, de laatste jaren vooral in de revalidatie en ouderenzorg wilde ik graag actief blijven
In Purmerend is dat niet zo moeilijk, er is genoeg vrijwilligers werk te doen. Er zijn helaas te veel ouderen die hun eigen netwerk verloren hebben.
Dan is het erg fijn wanneer er iemand een praatje/wandeling of boodschap met je wil doen
Ik heb zitting in het bestuur van een ouderen bond waar mensen met plezier aan de activiteiten mee doen, en zelfs in de Corona tijd iets voor hen konden betekenen.
Mijn slogan; Kijk om je heen om te zien of je iets voor een ander kunt betekenen.

Heleen Kokkeel (Raadslid AOV Purmerend-Beemster)
Telefoon; 0683666036

Henk Grader

Henk Grader

Raadslid

Henk Grader, Raadslid, portefeuille: Ruimte – MRA Raadtafel (Metropoolregio Amsterdam) – Vervoersregio Amsterdam.

Even voorstellen. Henk Grader, vanaf eind 2018 raadslid voor de Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster. Zelfstandig ondernemer in de technische adviesbranche.

Vanaf 1986 tot met 2002 heb ik vanuit de P.v.d.A reeds mijn steentje als raadslid in de groei van Purmerend bijgedragen. Onder ander de mogelijkheid alsmede groei van Weidevenne was in die periode een belangrijk item binnen politiek Purmerend.

In de huidige periode heb ik zitting in de commissie ruimte, al die zaken die betrekking hebben op de ruimtelijke invulling van onze stad, passeren hier de revue. U kunt dan o.a. denken aan woningen – groen – parken – energie – wegen & verkeer.

Er is veel gerealiseerd, met de mooie Beemster erbij zal Purmerend blijven groeien tot een volwaardige stad waar het goed vertoeven is.

Henk Grader – Raadslid

Telefoon: 0655386117

Peter van der Nulft

Peter van der Nulft

Commissielid (Maatschappelijk)

Mijn naam is Peter van der Nulft, ik ben 56 jaar, getrouwd. We wonen 22 jaar in Middenbeemster, nadat we 11 jaar in Purmerend hebben gewoond, dus ik ken beide gemeenten. Ik heb ruim 10 jaar gewerkt bij de gemeente Purmerend als manager van o.a. de WMO. Nu ben ik werkzaam als afdelingshoofd Zorg en Welzijn bij de gemeente Koggenland. Door mijn werkzaamheden verwacht ik inhoudelijk een sterke bijdrage te kunnen leveren in de gemeenteraad.

Ik zou graag de Beemster belangen willen vertegenwoordigen. De vele (culturele) activiteiten, zoals Muziek aan de Middenweg, de Kortebaandraverij, de Zondagsmarkt, de Beemster Feestweek etc. zijn niet alleen voor Beemsterlingen, maar ook voor Purmerenders mooie evenementen. Deze moeten behouden blijven! Ik heb er zin in!

Peter van der Nulft – Commissielid       

Telefoon: 0610036216

Henk Wolf

Henk Wolf

Commissielid (Ruimte)

Henk Wolf Commissielid. 40 jaar terug lag de nadruk op de bouw van woningen, in de jaren tot 2040 realiseert Purmerend nog 10.000 woningen.

In de ruim 40 jaar die ik hier nu woon heb ik Purmerend zien groeien.

De Gors was in aanbouw, gevolgd door de Purmer-Noord en Zuid en Weidevenne. Nog steeds is er een enorme behoefte aan woningen maar ook aan creatieve ontwikkelingen b.v. die het voor ouderen mogelijk maakt om in een omgeving met andere ouderen te wonen, en als de zorg tijdelijk toeneemt niet behoeven te worden gescheiden van hun partner.

In de buurt van voorzieningen, zoals winkels, zorgverlening, openbaar vervoer. Waarin kwaliteit van leven in balans is met de omgeving. Zoals parken en groen, sportaccommodatie, buurtverenigingen, uitgaansgelegenheden, cultuur en theater.  Mogelijkheden voor ontspanning en sociaal contact.

Henk Wolf – Commissielid

Telefoon: 0612390238

Gerda Ras

Gerda Ras

Commissielid (maatschappelijk

Gerda Ras,

Zoals veel Purmerenders ben ook ik afkomstig uit Amsterdam. Na een uitstap van ongeveer 10 jaar naar de gemeente Den Helder ben ik ruim 30 jaar geleden in Purmerend komen wonen in de Purmer Zuid, die toen nog in ontwikkeling was. Op dit moment woon ik in de Overwhere-Noord.
Gedurende 44 jaar ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs, eerst in de gemeente Zaanstad en daarna hier in Purmerend. Daarnaast was ik actief als docent EHBO, bestuurslid GroenLinks en bestuurslid van Rover, de belangenorganisatie voor openbaar vervoerreizigers.
Politiek heeft altijd mijn interesse gehad en nu ik met pensioen ben, heb ik de tijd om daar iets mee te doen. De landelijke politiek staat vaak ver van ons af en daarom heb ik nu gekozen voor een partij die lokaal actief is. Ik ga mijn best doen, voor de partij en voor u.

Gerda Ras – Commissielid.

Bestuur

Kees Denneman

Kees Denneman

Secretaris

Kees Denneman, secretaris. Mijn naam is Kees Denneman, ik ben in 1947 in Amsterdam geboren en samen met mijn vrouw in 1972 in Purmerend komen wonen. We hebben twee kinderen en zijn opa en oma van drie kleinkinderen.

Voorafgaand aan mijn pensionering ben ik de laatste 30 jaar van mijn werkzame leven schade-expert geweest bij de afdeling ‘Claim en Verhaal’ bij het Gemeentelijk Verzekeringsbedrijf van Amsterdam (VGA-Verzekeringen).

Door mijn helaas te vroeg overleden schoonzuster Carla de Vroome-Wulder, de drijvende kracht achter de toen nog lokale afdeling van de landelijke politieke partij AOV, ben ik in 2002 lid geworden van deze partij en in 2004 voorzitter Dagelijks Bestuur.

Van 2003 tot aan de opheffing van de landelijke partij AOV d.d. 26 maart 2004 interim-voorzitter van de landelijke partij AOV.

Met een paar korte onderbrekingen als vicevoorzitter heb ik de functie van voorzitter van de lokale afdeling van het AOV en de verzelfstandigde lokale partij ‘AOV’/Ouderenpartij AOV Purmerend’ tot 2018 bekleed.

Sinds mijn aftreden als voorzitter beheer ik de website van de Ouderenpartij AOV Purmerend en assisteer ik de fractie.

Sinds 1 juni 2019 ben ik secretaris van de Ouderenpartij AOV Purmerend.

Kees Denneman
Secretaris / fractieassistent

Telefoon: 06 504 33 471

E-mail:kdenneman@xs4all.nl

Ed van zwieten

Ed van zwieten

Penningmeester

Ed van Zwieten, bestuurslid.

De mensen in Purmerend en de Beemster worden gemiddeld genomen steeds ouder en blijven gelukkig ook steeds vitaler. Deze steeds groter wordende groep dient ook politiek een goede vertegenwoordiging voor hun belangen te hebben. Thema’s als wonen, gezondheidszorg/welzijn en veiligheid zijn voor alle inwoners belangrijk, maar voor ouderen zijn er soms specifieke wensen die aandacht behoeven in de lokale politiek. Daar wil ik als jongere oudere, geboren in 1961 en 25 jaar woonachtig in Purmerend, aan bijdragen. Ik ben om die reden lid geworden van de AOV Purmerend-Beemster, dat onder andere de bovenstaande thema’s in haar standpunten beschrijft.

Ed van Zwieten
Penningmeester

Tel: 06-248 05 090

E-mail: e.vanzwieten@gmail.com

Commissies,

Harry Rotgans (Wethouder).
Financiën, Gezondheidszorg, WMO, Ouderenzorg, Welzijn, Stadsverwarming, Werkom &    Wijkwethouder Gors

Theo Neep (Raadslid)
Algemene zaken, Financieel, Auditcommissie.

Heleen Kokkeel (Raadslid)
Maatschappelijk,

Henk Grader (Raadslid)
Ruimte – MRA Raadtafel (Metropoolregio Amsterdam) – Vervoersregio Amsterdam

Peter van der Nulft (Commissielid)
Maatschappelijk

Henk Wolf (Commissielid)
Ruimte

Gerda Ras (Commissielid
Algemeen