Raads-, Commisieleden & Bestuur

Chris Boer

Chris Boer

Wethouder

Als geboren en getogen Purmerender ben ik al 7 jaar actief in de Purmerendse politiek. Sinds maart 2024 ben ik wethouder namens het AOV en zet ik mij in voor de uitvoer van het coalitieprogramma.

Ik ben opgeleid als bestuurskundige en heb gewerkt als ambtenaar en plaatsvervangend griffier.

Ik heb, ondanks mijn leeftijd (25 jaar), gekozen om mij in te zetten voor het AOV. Dit heeft er vooral mee te maken dat het AOV lokale partij zich inzet voor bijvoorbeeld het tegengaan van eenzaamheid, passende woonruimte voor onze inwoners en een goed voorzieningenniveau in onze gemeente.

Foto: Anouk Fotografie

Theo Neep

Theo Neep

Raadslid, fractievoorzitter

Theo Neep, raadslid. Portefeuille: Algemene zaken, Financieel, Auditcommissie.

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Theo Neep geboren in Amsterdam en woon vanaf 1974 al in Purmerend. Ik heb een fantastische dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen. In mijn werkzame leven was ik directeur en accountant van een middelgroot kantoor.

Vanaf 2018 jaar ben ik fractievoorzitter van de lokale Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster en mag ik ook voorzitter zijn van de centrale cliëntenraad voor een drietal verpleeginstellingen in Purmerend.

Een speerpunt voor mij is de leefbaarheid en de zorg in het algemeen zien te verbeteren in Purmerend-Beemster. Er gaat de komende jaren veel veranderen. Ik hoop voor veel inwoners hierin iets te kunnen betekenen.

Theo Neep – Raadslid – Fractievoorzitter

Telefoon: 0653867221

Heleen Kokkeel

Heleen Kokkeel

Raadslid

Heleen Kokkeel. Portefeuille: Maatschappelijk.

Na mijn werkzaamheden in de verpleging, de laatste jaren vooral in de revalidatie en ouderenzorg wilde ik graag actief blijven
In Purmerend is dat niet zo moeilijk, er is genoeg vrijwilligers werk te doen. Er zijn helaas te veel ouderen die hun eigen netwerk verloren hebben.
Dan is het erg fijn wanneer er iemand een praatje/wandeling of boodschap met je wil doen
Ik heb zitting in het bestuur van een ouderen bond waar mensen met plezier aan de activiteiten mee doen, en zelfs in de Corona tijd iets voor hen konden betekenen.
Mijn slogan; Kijk om je heen om te zien of je iets voor een ander kunt betekenen.

Heleen Kokkeel (Raadslid AOV Purmerend-Beemster)
Telefoon; 0683666036

Kathleen Visser

Kathleen Visser

Raadslid + Commissielid Maatschappelijk

Kathleen Visser,

Beste inwoners van Purmerend en Beemster,

Ik ben Kathleen Visser-Schotman, het nieuwe en jongste Raadslid van Ouderenpartij AOV Purmerend en Beemster. Al geruime tijd getrouwd en moeder. Ik ben, net als veel inwoners van Purmerend, opgegroeid in Amsterdam. Ik was zoals wel word gezegd een “paardenmeisje” en had het geluk dat mijn vader en stiefmoeder een manege runde in Amsterdam Noord, die later werd voortgezet in Den Ilp. Op de manege heb ik geleerd wat keihard werken is, eerst de dieren en dan ben jezelf pas aan de beurt. In de jaren tachtig sloeg ik mijn vleugels uit en betrokken mijn man en ik huis in Purmerend. Toen ging dat nog gemakkelijk, we hadden binnen drie maanden een huurhuis. Dat kon toen nog in Purmerend.

Wij werkten toen beiden bij de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen. Toen na de geboorte van onze eerste zoon bleek dat hij meervoudig complex gehandicapt was ben ik gestopt met werken. Hiermee brak een tijd van zorgen en frustraties aan. De laatste werden vooral veroorzaakt door bureaucratische regels en daarmee ontstond er voor mij een trigger om dingen te willen verbeteren/veranderen. Ik ging in de ouder- en clusterraad van de dagbesteding, adviseerde mede ouders over allerhande zaken. Hierna volgde een korte tijd in de WMO cliëntenraad van de gemeente Purmerend. In deze tijd werd ik ook gevraagd voor een bestuursfunctie bij de toen nog op te zetten Speeltuin de Speelkraam.

Verder werd ik gevraagd om me aan te sluiten bij een politieke partij. Ik heb hier acht jaar deel van uitgemaakt, vier jaar als commissielid op het Sociaal Domein en vier jaar als raadslid. Ik voelde me als een vis in het water, ik zocht mensen in de coalitie en oppositie op en probeerde met hun medewerking Purmerend socialer op de kaart te krijgen. Mijn motto is, iedereen moet mee kunnen doen wie of wat je ook bent. Maar helaas kwam hier na de laatste verkiezingen een eind aan. Ik haalde weliswaar voorkeurstemmen bij de laatste verkiezingen, maar de partij behaalde slechts één zetel.

Door onenigheid die hierna ontstond besloot ik te stoppen bij deze partij. Het maakte iets los dat ik stopte en op dat moment werd ik uitgenodigd door een raadslid en wethouder van het AOV om bij deze partij mee te kijken. Ik draaide een avond mee in de fractie en besloot dat deze partij zeker bij mij paste en nam mij voor dat ik me bij hen zou aansluiten als de kans zich voordeed en mijn voorkeurszetel vrij zou komen.

Omdat ik op dat moment niets in de politiek kon betekenen besloot ik om te solliciteren bij de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend-Beemster en de helpende hand te bieden bij Totaal Toegankelijk Purmerend. De afgelopen 2 jaar heb ik hier veel geleerd en ben vooral goed op de hoogte gebleven van ontwikkelingen in het sociaal domein. Ik heb het in die tijd vooral heel erg naar mijn zin gehad en met fijne mensen samengewerkt. Tot op heden bekleed ik nog steeds met veel enthousiasme een bestuursfunctie bij speeltuin De Speelkraam in het Leeghwaterpark.

Daarnaast draai ik daar diensten als vrijwillig medewerker en coördineer ik alle evenementen, wat er zelfs wel eens toe leidt dat ik in de speeltuin rond ren als Paashaas. Maar als je die blije snoetjes ziet is het zo leuk en dankbaar om te doen. En nu is de cirkel rond, met de benoeming van Chris Boer als nieuwe wethouder kwam mijn voorkeurszetel vrij en heb ik mij alsnog aangesloten bij het AOV.

Een partij waar ik mij goed voel omdat zij ouderen, woningbouw, zorg, bestrijding van eenzaamheid, toegankelijkheid, jeugdzorg en het buitenzwembad, net als ik hoog in het vaandel hebben. Ik zal mijn uiterste best gaan doen voor alle inwoners van onze gemeente jong en oud.

Portefeuille: Maatschappelijk.

(Raadslid AOV Purmerend-Beemster)

Henk Grader

Henk Grader

Raadslid

Henk Grader, Raadslid, portefeuille: Ruimte – MRA Raadtafel (Metropoolregio Amsterdam) – Vervoersregio Amsterdam.

Even voorstellen. Henk Grader, vanaf eind 2018 raadslid voor de Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster. Zelfstandig ondernemer in de technische adviesbranche.

Vanaf 1986 tot met 2002 heb ik vanuit de P.v.d.A reeds mijn steentje als raadslid in de groei van Purmerend bijgedragen. Onder ander de mogelijkheid alsmede groei van Weidevenne was in die periode een belangrijk item binnen politiek Purmerend.

In de huidige periode heb ik zitting in de commissie ruimte, al die zaken die betrekking hebben op de ruimtelijke invulling van onze stad, passeren hier de revue. U kunt dan o.a. denken aan woningen – groen – parken – energie – wegen & verkeer.

Er is veel gerealiseerd, met de mooie Beemster erbij zal Purmerend blijven groeien tot een volwaardige stad waar het goed vertoeven is.

Henk Grader – Raadslid

Telefoon: 0655386117

Henk Wolf

Henk Wolf

Commissielid (Ruimte)

Henk Wolf Commissielid. 40 jaar terug lag de nadruk op de bouw van woningen, in de jaren tot 2040 realiseert Purmerend nog 10.000 woningen.

In de ruim 40 jaar die ik hier nu woon heb ik Purmerend zien groeien.

De Gors was in aanbouw, gevolgd door de Purmer-Noord en Zuid en Weidevenne. Nog steeds is er een enorme behoefte aan woningen maar ook aan creatieve ontwikkelingen b.v. die het voor ouderen mogelijk maakt om in een omgeving met andere ouderen te wonen, en als de zorg tijdelijk toeneemt niet behoeven te worden gescheiden van hun partner.

In de buurt van voorzieningen, zoals winkels, zorgverlening, openbaar vervoer. Waarin kwaliteit van leven in balans is met de omgeving. Zoals parken en groen, sportaccommodatie, buurtverenigingen, uitgaansgelegenheden, cultuur en theater.  Mogelijkheden voor ontspanning en sociaal contact.

Henk Wolf – Commissielid

Telefoon: 0612390238

Bestuur

Kees Denneman

Kees Denneman

Secretaris

Kees Denneman, secretaris. Mijn naam is Kees Denneman, ik ben in 1947 in Amsterdam geboren en samen met mijn vrouw in 1972 in Purmerend komen wonen. We hebben twee kinderen en zijn opa en oma van drie kleinkinderen.

Voorafgaand aan mijn pensionering ben ik de laatste 30 jaar van mijn werkzame leven schade-expert geweest bij de afdeling ‘Claim en Verhaal’ bij het Gemeentelijk Verzekeringsbedrijf van Amsterdam (VGA-Verzekeringen).

Door mijn helaas te vroeg overleden schoonzuster Carla de Vroome-Wulder, de drijvende kracht achter de toen nog lokale afdeling van de landelijke politieke partij AOV, ben ik in 2002 lid geworden van deze partij en in 2004 voorzitter Dagelijks Bestuur.

Van 2003 tot aan de opheffing van de landelijke partij AOV d.d. 26 maart 2004 interim-voorzitter van de landelijke partij AOV.

Met een paar korte onderbrekingen als vicevoorzitter heb ik de functie van voorzitter van de lokale afdeling van het AOV en de verzelfstandigde lokale partij ‘AOV’/Ouderenpartij AOV Purmerend’ tot 2018 bekleed.

Sinds mijn aftreden als voorzitter beheer ik de website van de Ouderenpartij AOV Purmerend en assisteer ik de fractie.

Sinds 1 juni 2019 ben ik secretaris van de Ouderenpartij AOV Purmerend.

Kees Denneman
Secretaris / fractieassistent

Telefoon: 06 504 33 471

E-mail:kdenneman@xs4all.nl

Ed van zwieten

Ed van zwieten

Penningmeester

Ed van Zwieten, bestuurslid.

De mensen in Purmerend en de Beemster worden gemiddeld genomen steeds ouder en blijven gelukkig ook steeds vitaler. Deze steeds groter wordende groep dient ook politiek een goede vertegenwoordiging voor hun belangen te hebben. Thema’s als wonen, gezondheidszorg/welzijn en veiligheid zijn voor alle inwoners belangrijk, maar voor ouderen zijn er soms specifieke wensen die aandacht behoeven in de lokale politiek. Daar wil ik als jongere oudere, geboren in 1961 en 25 jaar woonachtig in Purmerend, aan bijdragen. Ik ben om die reden lid geworden van de AOV Purmerend-Beemster, dat onder andere de bovenstaande thema’s in haar standpunten beschrijft.

Ed van Zwieten
Penningmeester

Tel: 06-248 05 090

E-mail: e.vanzwieten@gmail.com

Portefeuiles,

Chris Boer (Wethouder).
Financiën, Gezondheidszorg, WMO, Ouderenzorg, Welzijn, Stadsverwarming, Werkom &    Wijkwethouder Gors

Theo Neep (Raadslid)
Algemene zaken, Financieel, Auditcommissie.

Heleen Kokkeel (Raadslid)
Maatschappelijk

Henk Grader (Raadslid)
Ruimte – MRA Raadtafel (Metropoolregio Amsterdam) – Vervoersregio Amsterdam

Henk Wolf (Commissielid)
Ruimte