Zij wil werken aan een leefmilieu waarin jongeren en ouderen/senioren elkaar ten volle kunnen respecteren. Onze partij wil mede inhoud geven aan de  toekomst van de jongeren. Zij zijn immers de ouderen van morgen.