De 'Ouderenpartij AOV Purmerend' wil de belangen behartigen van alle inwoners van Purmerend en in het bijzonder die van ouderen/senioren, gehandicapten, hulpbehoevende en minder draagkrachtigen in onze samenleving. Uiteraard voelt onze partij zich mede verantwoordelijk voor de jongeren. Zij wil werken aan een leefmilieu waarin jongeren en ouderen/senioren elkaar ten volle kunnen respecteren. Onze partij wil mede inhoud geven aan de  toekomst van de jongeren. Zij zijn immers de ouderen van morgen.