Onze partij merkt steeds vaker dat de mensen het moeilijk vinden de lokale politiek te bereiken.
Daarom heeft onze partij in iedere wijk contactpersonen. Wijkbewoners kunnen hen eenvoudig benaderen met vragen, zorgen of ideeën.Op die manier zijn kunnen wij als lokale politieke partij onze inwoners nog beter van dienst zijn.

 

Contactpersonen en hun gegevens:

Centrum:                              Overwhere:                       Purmer Noord:               
- Thijs Kalverboer                    - Ed Bouber                       -  Kees Denneman
th.kalverboer@kpnmail.com   ed.bouber@hotmail.com   kdenneman@xs4all.nl
(0299)42 28 98.                      (0299) 42 68 16.                06 50 433 471.
- Cees van Urk
ceesvanurk@hotmail,com                                                  Purmer Zuid:
06 37 293 327.                                                                 - Martin Kamkes
                                                                                   
martin.kamkes@gmail.com
                                                                                       (0299) 70 78 40.

Wheermolen:                         Gors:                                 Weidevenne: 
- Rob Ruijs                              - Leo Brouwer                     - Henk Grader
roruijs@gmail.com               l.brouwer11@gmail.com      hjgrader@gmail.com
06 21 571 400.                        06 281 68 052.                   06 553 86 117.

 

Als de persoon in uw wijk niet bereikbaar is, dan kunt u gaan naar "contact" van deze website, en daar uw gegevens invullen en dat u graag contact zou willen hebben. Of u kunt mailen naar ons secretariaat ouderenpartijaovpurmerend@hotmail.com c.q. bellen naar 06 504 33 471.