Naam van de instelling: Algemeen Ouderen Verbond.
Publieksnaam: Ouderenpartij AOV Purmerend.

Rechtspersoon: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
RSIN/fiscaal nummer: 8151.95.667.

Post en bezoekadres: Boekbinderstraat 10, 1445 JT Purmerend.
Telefoonnummer: 06 504 33 471.
E-mailadres: ouderenpartijaovpurmerend@hotmail.com.

Doelstelling: Ouderen van Purmerend vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Door te klikken op de tekst 'Doelstellingen 2018-2022' in het kader rechtsboven van dit blad vindt u gedetailleerd de doelstellingen van onze vereniging, een bij de Kvk onder nummer 37111003 ingeschreven plaatselijke politieke partij.

Hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan: Onze doelstellingen nastreven en er op toezien dat de belangen van onze doelgroep bij plannen, voorstellen en besluiten van de gemeenteraad van Purmerend niet worden geschaad.

Bestuur: Het bestuur van de Ouderenpartij AOV Purmerend bestaat uit: Leo Brouwer (voorzitter) - Kees Denneman (secretaris) - Martin Kamkes (penningmeester) - Arthur Heinicke (2e penningmeester).

Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid; alle voorkomende werkzaamheden worden gedaan op vrijwillige basis zonder enige beloning.

Actueel verslag van onze activiteiten: Met aanklikken van 'Welkom en Nieuws' op onze website vindt u op blad 4 van het nieuws het verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Financieel: De balans en staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar vindt u op dezelfde locatie op onze website.