Naam van instelling: Algemeen Ouderen Verbond
Publieksnaam: Ouderenpartij AOV Purmerend

Rechtspersoon: Vereniging met Volledige rechtsbevoegdheid
RSIN/fiscaal nummer: 8151.95.667

Post en bezoekadres: Boekbinderstraat 10 1445 JT Purmerend
Telefoonnummer: 06 504 33 471
E-mailadres: ouderenpartijaovpurmerend@hotmail.com

Doelstelling: Ouderen van Purmerend vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Middels de knop 'Doelstellingen 2018-2022' in dit zelfde venster krijgt u in detail toegang tot de doelstellingen van onze vereniging bestaande uit een plaatselijke politieke partij ingeschreven bij de KvK onder nummer 37111003.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Onze doelstellingen nastreven en en er op toezien dat bij raadsbesluiten van de gemeenteraad van Purmerend de belangen van onze doelgroep niet worden geschaad.

Bestuurderssamenstelling: Leo Brouwer voorzitter - Kees Denneman secretaris - Martin Kamkes penningmeester - Arthur Heinicke 2e penningmeester.

Het beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid, alles wordt gedaan als vrijwilligerswerk.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Middels de knop 'Welkom en Nieuws' boven aan de website, vindt u op pagina 4 van het nieuws het actuele verslag van uitgeoefende activiteiten 2018.

De balans en staat van baten en lasten van het afgelopen jaar vindt u op dezelfde locatie op onze website.