Mevrouw Bep de Boer wordt in december van dit jaar 94 jaar!! En is sinds mei 2006 lid van onze politieke organisatie.  Twee mijlpalen, die je niet zomaar voorbij mag laten gaan, dat is de terechte mening van onze partijvoorzitter Leo Brouwer.

Leo overhandigde op 29 juni jl. bij haar thuis een leuke kaart, en een mooie plant.  

Tot de corona zijn intrede deed, bezocht zij ieder jaar de Algemene Leden Vergadering in gebouw Prinses Marijke.  

Het leven van Bep heeft vele jaren in het teken gestaan van vrijwilligerswerk.  Vanwege haar vrijwilligerswerk voor de Zorgcirkel (Bep deed dit 40 jaar lang) kreeg zij medio 2012 een oorkonde uitgereikt door de toenmalige directeur Maarten de Vries.  

Dit is niet het enige “wapenfeit” in de levenswandeling van Bep de Boer.                     

Zij heeft ook als vrijwilligster – als “huiswacht” – jaren gewerkt voor “Nivon” Natuurvrienden”. Dit was enige jaren geleden, de reden voor onze majesteit om Bep te onderscheiden met een lintje.   

Maatschappelijke betrokkenheid was voor Bep dan ook de reden om zich aan te sluiten bij onze politieke organisatie. 

Want maatschappelijke betrokkenheid is ook het adagio van de Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster.