Voor onze partij is het belangrijk dat we naast een gezonde gemeentebegroting zaken realiseren die onze doelgroep, 'de ouderen in Purmerend' nodig hebben.  Daarbij streven wij naar maatwerk. 

Heeft u het gevoel dat u niet gehoord wordt of heeft u vragen, neem dan eens contact met ons op. Dat kan per brief aan ons secretariaat: Burg. D. Kooimanweg 146, 1444 DC Purmerend; met een e-mail naar ouderenpartijaovpurmerend@gmail.com; telefonisch 0299-426816 of via facebook.

Ook bent u welkom op de dinsdagavonden (vanaf 20:00 uur) op onze fractievergadering in het gemeentehuis. Bent u van plan om te komen, neem dan a.u.b. vooraf even contact op met onze secretaris, de heer Ed Bouber. U wordt dan door iemand van ons bij de receptie opgehaald.

 Vervolgens leest u naast informatie waarvan wij denken dat deze voor u van belang kan zijn, schriftelijke raadsvragen aan college van burgemeester en wethouders en de nieuwsbrief van december 2018 van onze 'Ouderenpartij-AOV-Purmerend'.