De (politieke)reis van Gerda heeft de eerste halte bereikt.
Op 30 maart jl. heeft zij zich ten overstaan van burgemeester Ellen van Selm, gemeld als commissielid van de gemeente Purmerend.

Niet alleen meepraten in de fractievergaderingen op de dinsdagavond, maar heeft nu ook de gelegenheid om haar zegje te doen en daarbij het standpunt van haar ‘AOV’ over het voetlicht te brengen in de commissievergaderingen van Purmerend.

Het zijn van commissielid geeft Gerda ook de mogelijkheid om werkbezoeken af te leggen. Een wens die in vervulling is gegaan. Niet afhankelijk zijn van wat er geschreven of door anderen verteld wordt. Maar zelf ervaren en indrukken op kunnen doen, dat is haar devies.

Succes Gerda!

Van de voorzitter….
30 maart 2023