Gast in de raad!
Wat is dat? De gemeente biedt inwoners de gelegenheid om als gast een raadsvergadering bij te
wonen, waarbij er informatie wordt gedeeld en vragen worden beantwoord door raads- en commissieleden.
Als commissielid heb ik e.e.a. toegelicht bij de raadsvergadering in december.

De gasten waren geïnteresseerd in hoe de gemeenteraad werkt. Maar ook in mijn motivatie. Ik wil het belang van ouderen vertegenwoordigen in de beslissingen die er genomen worden op het gebied van o.a. wonen, vervoer, zorg en activiteiten.

Zoals locaties dicht bij voorzieningen, woningen zonderdrempels en zware deuren. Goed openbaar vervoer vanuit de wijken. De zorg(-voorzieningen) nu en
straks. Hoe de gemeente met deze vraagstukken omgaat en welke invloed het AOV Purmerend-Beemster daarop heeft. Een erg boeiende avond!

Misschien spreken wij elkaar een volgende keer!
Peter v.d. Nulft
Commissielid AOV