Stichting Prinses Marijke Activiteiten 55+

Stichting Prinses Marijke Activiteiten 55+

In gebouw Prinses Marijke, gevestigd in de Violenstraat 6 in Purmerend komen wekelijks zo’n 400 senioren/ouderen over de vloer.
Onder de bezielende leiding van diverse vrijwilligers worden er vele activiteiten georganiseerd. Klaverjassen, biljarten, darten, yoga etc..
Men komt er voor een praatje en drinkt er een kopje koffie of thee.
Het Stadstoneel heeft er zijn thuishaven. Voor kleine producties en try-outs.
Ook een drietal andere amateurgezelschappen oefent hier wekelijks.

Echter vanwege de coronamaatregelen ging het gebouw in de Bloemenbuurt begin 2020 op slot. Zelfs de jeu de boules club moest eraan geloven.
Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en vanaf 5 juni mag er weer meer…..

Concertzalen, theaters en bioscopen gaan weer open. Toneelverenigingen en orkesten mogen weer repeteren, zonder anderhalve meter in acht te houden.

Kantines mogen open.

O, dan kan dus eindelijk ook gebouw Prinses Marijke weer open?

De roep erom is groot!
Het bestuur van Stichting Prinses Marijke, bij monde van zijn voorzitter, zegt echter (nog) niet. Eerst moet er een beter ventilatiesysteem komen.
Dat is verleden jaar toegezegd door het gemeentebestuur, verhuurder van het gebouw.
Maar volgens de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente, duurt het nog vele weken, zo niet maanden eer er een nieuw systeem geïnstalleerd is.
Velen hebben lange tijd in eenzaamheid moeten leven.

Corona trekt zich langzaam terug. Velen zijn gevaccineerd. En ventileren kan op meerdere manieren.

Onze partij heeft op 7 juni jl. het bestuur van Stichting Prinses Marijke een brief gestuurd. Hierin vraagt zij genoemd bestuur, met zoveel woorden, geen drempel op te werpen als de roep er komt om gebouw Prinses Marijke binnenkort weer open te stellen.

Leo Brouwer, (partij)voorzitter AOV Purmerend-Beemster