Gouden Purmerend voor de Hospices
in Purmerend en Beemster

De Gouden Purmerender is een waardering voor instellingen of personen die zich op bijzondere wijze inzetten voor de gemeenschap in Purmerend en Beemster. Hospices spelen een belangrijke rol in de terminale zorg en het welzijn van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. De hospices in Purmerend en Beemster zijn hierin geen uitzondering.

Een hospice, ook wel hospitium genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer die zich specifiek richt op terminale zorg. Hier worden ongeneeslijke zieken op een respectvolle en liefdevolle manier verzorgd tot aan hun overlijden. De zorg in een hospice wordt verleend door vrijwilligers en de patiënt heeft hierbij de regie over zijn of haar eigen zorg.

De hospices in Purmerend en Beemster hebben zich al jaren ingezet voor deze zorg en hebben hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het welzijn van hun gasten en hun naasten. Zij hebben zich hierdoor verdienstelijk gemaakt voor de Gouden Purmerender. Deze prestigieuze waarderingsspeld is een erkenning voor hun inspanningen en harde werk.

Het is belangrijk te erkennen dat hospicezorg een zeer emotioneel en belangrijk onderdeel is van de gezondheidszorg. Zij spelen een cruciale rol in het bieden van comfort en steun aan mensen die aan het einde van hun leven staan. De hospices in Purmerend en Beemster zijn hierin een voorbeeld voor andere instellingen en het is dan ook terecht dat zij nu worden beloond met de Gouden Purmerender.

Vanuit de AOV worden ook alle complimenten uitgedrukt voor deze prachtige prestatie.