Dat het klimaat aan het veranderen is merken we aan de lange periodes van warmte en droogte, dit afgewisseld met hevige regenbuien. Ons landschap is hier niet echt op ingericht.                                                            

Om aan deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden, wordt in onze gemeente het “klimaatadaptieplan 2021-2024” ten uitvoer gebracht.

In dit plan wordt o.a. voorgesteld dat er meer groen gaat komen, ruimte voor water – grotere bomen, en de realisatie van waterbekkens.  Opvangen bij natte periodes en afgiften tijdens droogte. En in onze tuintjes minder stenen en meer groen!

Henk Grader