Samenwerking is belangrijk; Purmerend maakt hierdoor onderdeel uit van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Hierin trekken we gezamenlijk op met onze deelregio Zaanstreek-Waterland.

Al 50 jaar werken overheden informeel samen in wat tegenwoordig de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heet. Sinds eind 2021 is er (weer) een nieuw convenant. Het belooft meer centrale bestuurs- en slagkracht, maar ook dat het mandaat bij de lokale overheden ligt. Hoe vind je daarin de balans? Na een periode van zelfgerichtheid, wil Amsterdam weer vol inzetten op regionale samenwerking. ‘En nu op basis van gezamenlijke kracht.’

De basis van de MRA-samenwerking ligt in de zeven deelregio’s en de 30 MRA-gemeenten in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Elke deelregio kent zijn eigen historie en organisatorische afspraken. De gemeenteraden en Provinciale Staten van de MRA-deelnemers worden door de eigen colleges geïnformeerd en betrokken bij de activiteiten van de samenwerking.

De bestuurders van de colleges zijn op tal van terreinen actief binnen hun provincie of eigen deelregio. Op MRA-schaal werken wethouders namens hun deelregio binnen de drie inhoudelijke MRA-platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit aan de uitvoering van de MRA Agenda 2.0. En niet onbelangrijk, een voorstel dient uiteindelijk altijd door het lokale bestuur (gemeenteraad) of provincie goedgekeurd te worden.

De MRA Agenda 2.0 loopt tot het eind van dit jaar, de raden en staten zijn nu actief om de proposities vanuit hun gemeente en deelregio in kaart te brengen. Zodat deze ten behoeve van de nieuwe MRA Agenda 3.0 ingebracht kunnen worden. Indien er vragen zijn over dit proces, kunt u ons hierover altijd benaderen.

Ing. Henk Grader. Lid Raadtafel MRA                                                                                                                  Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster