Ontwikkeling Vredenburghweg te Beemster door de gemeenteraad van december jl. eindelijk goedgekeurd!!

Verzoek reeds een aantal jaren geleden door de initiatiefnemer ingediend. Echter, te lang, veel te lang is dit maar blijven liggen. Besluitenloosheid is de “gemene deler” van dit dossier geworden. In Purmerend zelf zijn we vanaf april van dit jaar bij dit dossier betrokken geworden. Bleek vooral voor een aantal partijen een nogal bewogen onderwerp te zijn. Waarbij duidelijk werd dat niet voor een ieder, het eenvoudig was om de “hoofdzaken van de bijzaken” te kunnen onderscheiden. Maar ook de scheidingslijn tussen een “rationele of emotionele” benadering, bleek niet voor een ieder eenvoudig te zijn. Het AOV stond vanaf april jl. en dit op feitelijke beweegreden, positief tegenover het voorstel, en heeft dit ook vastgehouden.

Initiatiefnemer gaf in de commissie-behandeling van december jl. te kennen, in een slechte film terecht te zijn gekomen. Immers, jaren lang van het kastje naar het muurtje gestuurd te worden, is niet bepaald iets waar je op zit te wachten.

Als bestuurder trek ik me dit aan. Ik schaam me er dan voor om als volksvertegenwoordiger met die slechte film, door die algemene besluitloosheid geconfronteerd te moeten worden. Als gekozen bestuurder ben ik van mening, dat je besluitvorming op feiten gefundeerd dient te zijn, dus op rationele basis. Als je deze navigatie los laat op de aanvraag Vredenburghweg, kan je niet anders concluderen, dat er niet echt feitelijke argumenten aanwezig zijn, om deze ontwikkeling tegen te houden! Echter, uiteindelijk eind goed al goed. Waarbij een compliment aan de Stadspartij/BPP op zijn plaats is. Immers zij zijn vanaf april jl. wel in staat gebleken om op basis van feitelijke en rationele argumentatie, die noodzakelijke ommezwaai te durven maken.

Henk Grader.

Raadslid AOV Purmerend-Beemster.