Korte terugkoppeling van de vergadering MRA Raadtafel, gehouden op dinsdag 14 maart 2023 jl.

Nieuw kantoor MRA:
De MRA heeft onlangs een nieuw kantoor betrokken in Amsterdam-Noord, samen met de VRA. Het kantoor, voorheen gevestigd in het World Trade Centrum aan de Zuid-as, is nu goed bereikbaar vanaf de A7 en via openbaar vervoer.

Gevraagd advies: Procesnotitie MRA Agenda 2024-2028:
De huidige MRA agenda loopt af en wordt vervangen door de MRA Agenda 2024-2028 (MRA Agenda 3.0). De Raadtafel is positief over de procesnotitie MRA Agenda 2024-2028 vanwege de ruimte voor het verzamelen en inventariseren van input voor de nieuwe MRA agenda. Wel adviseert de Raadtafel om de procedure met minimaal een maand uit te breiden voor een betere afstemming tussen de raden en Staten in de deelregio’s. Het MRA bestuur heeft dit advies overgenomen en de planning aangepast.

Gevraagd advies: MRA Voortgangsnota:
De Raadtafel had geen verwachtingen over de opzet van de MRA Voortgangsnota, aangezien het de eerste keer was dat een dergelijke nota ter tafel kwam. De Raadtafel was positief over de inhoud van de nota, maar adviseert het MRA-bestuur om doelstellingen voor een volgende Voortgangsnota concreter aan te geven en zowel successen als mislukkingen te vermelden. Het MRA bestuur heeft dit advies grotendeels overgenomen.

Bijlage – Overzicht data “Proces Nieuwe Propositie” t.a.v. MRA Agenda 2024-2028:
Naar aanleiding van het advies van de Raadtafel over de concept Procesnotitie MRA Agenda 2024-2028, zijn door de MRA enkele acties uitgezet. Hieronder een overzicht van de vastgestelde data, die MRA-breed gelden. Belangrijk voor Purmerend en regio Zaanstreek-Waterland is het tijdig vaststellen van proposities rondom Wonen, Economie, Recreatie, Toerisme, Bereikbaarheid, Landschap & Natuur. In Purmerend is op 17 mei een mogelijkheid gecreëerd om input te geven voorafgaand aan het vaststellen van de propositie door het college.

Data “nieuwe” Propositie:

  1. Actualiseren huidige propositie: april/mei 2023
  2. Input leveren aan Purmerendse portefeuillehouder(s): 17 mei 2023
  3. Concept proposities vaststellen in colleges: mei 2023
  4. Zienswijze op concept propositie door de raden: juni 2023
  5. Bespreken zienswijzen in RBB: juni 2023
  6. Verwerken zienswijzen: juli/augustus 2023
  7. Vaststellen definitieve propositie: september/oktober 2023
  8. Verzending aan de MRA Eind Okt 2023

Samenvattend heeft de MRA Raadtafel op 14 maart 2023 het nieuwe kantoor besproken en de procesnotities voor de MRA Agenda 2024-2028 en de Voortgangsnota geëvalueerd. De Raadtafel heeft adviezen gegeven over de uitbreiding van de procedure en de concretere doelstellingen in de Voortgangsnota, welke grotendeels zijn overgenomen door het MRA-bestuur. Vervolgens zijn data vastgesteld voor het “Proces Nieuwe Propositie” met betrekking tot de MRA Agenda 2024-2028, waarbij Purmerend en de regio Zaanstreek-Waterland zich zullen richten op thema’s zoals Wonen, Economie, Recreatie, Toerisme, Bereikbaarheid, Landschap en Natuur. Deze proposities zullen doorlopen tot eind oktober 2023, waarna ze worden verzonden naar de MRA.