De rook is opgetrokken, AOV is hier goed uitgekomen.

Aantal zetels (3) hebben we kunnen continueren. De minimale belangstelling voor deze vervroegde verkiezingen alsmede de ingeslopen angst aangaande Corona, hebben uiteindelijk geresulteerd in deze wel zeer lage opkomst.

Het uiteindelijk effect bij een hogere opkomst is uiteraard niet aan te geven. Echter dat een deel van de oudere kiezer heb staan twijfelen om wel of niet de deur uit te gaan, zal ongetwijfeld voor ons geen positief effect hebben gehad.

Wat opvalt en dit uiteraard positief, is de sterke vertegenwoordiging in de nieuwe raad vanuit de mooie Beemster. Het spreekt voor zich dat wij dit toejuichen.

Henk Grader