Foto Raadsstukken

De afgelopen maand stond de verstedelijkingstrategie op de agenda van de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de strategie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk begin 2022 in tweeëndertig gemeenteraden en de twee provincies van Noord-Holland en Flevoland wordt vastgesteld. Waarom is dit nodig en wat heeft dit met Purmerend te maken? Raadslid Henk Grader, lid van de MRA-tafel namens Purmerend, legt het uit. Want, aldus Henk, ‘de metropoolregio is belangrijk en juist in het belang van onze stad’.

Waarom komt er een verstedelijkingsstrategie?

‘Ja, de term klinkt als hogere wiskunde. Maar het gaat erom dat gemeenten – niet alleen Purmerend – voor een hele moeilijke opgave staan. We willen hier 10.000 extra woningen in 2040, versterking van de economie en meer werk. Tegelijkertijd verandert het klimaat en willen we het groene landschap behouden en minder autoverkeer- We kunnen dus niet zomaar overal woningen gaan bouwen, maar we gaan als oplossing daar waar het kan aan de gang met duurzame hoogbouw. Denk aan groene gevels en daken, meer afwisseling van gebouwen en andere energiebronnen. Omdat de gemeente ook leefbaar moet blijven, komen er winkels of maatschappelijke voorzieningen op de begane grond van hoogbouw. Dit leidt tot meer levendigheid. verstedelijking, alles bij elkaar worden er flink wat eigen gesteld aan de gemeenten.

Omdat we elkaar kunnen versterken en omdat we elkaar ook nodig hebben, trekken de gemeenten in de metropoolregio samen op in deze ontwikkelingen en werken de gemeenten in de metropoolregio samen aan een gezamenlijk plan: de verstedelijkingsstrategie.

Waarom zou je als gemeente ieder het wiel willen uitvinden als je samen tot een goede oplossing kan komen?’

Wat merken we hiervan in Purmerend en Beemster?

‘Voor Beemster zijn we het er in de metropoolregio over eens dat het werelderfgoed behouden moet blijven. En neem voor Purmerend nu het omvormen van bedrijventerrein De Koog naar een woon/werk gebied- We bespreken in de metropoolregio waar dit nog meer gebeurt en wat de kansen en risico’s zijn. Ander voorbeeld: voor de ontwikkeling van het stationsgebied is een goed netwerk van openbaar vervoer belangrijk. Hiervoor hebben we echter de andere gemeenten, de Vervoerregio en het Rijk nodig. We kunnen dit niet alleen.’

Hoeveel zeggenschap heeft de gemeenteraad in de MRA?

‘De gemeenteraden en de provinciale staten nemen alle besluiten in de metropoolregio. Het MRA-bureau dat voor de metropoolregio de samenwerking tussen de gemeenten en provincies regisseert en de stukken verzorgt, neemt zelf geen besluiten. Het is een misvatting om te denken dat dit bureau alles bepaalt.’

Wil je meer weten over de metropoolregio? Ga naar:

https ://www.metropoolregioamsterdam.nl

Behalve de metropoolregio Amsterdam, kent Nederland ook de metropoolregio Eindhoven en de metropoolregio Rotterdam/Den Haag.

Tot de Metropoolregio Amsterdam behoren: de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten in deze provincies, de Vervoerregio Amsterdam. Er zijn zeven REGIO deelregio’s: Zaanstreek-Waterland, Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi en Vechtstreek, Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Almere-Lelystad.