Henk Grader

Purmerend wordt geconfronteerd met problemen in het bomenbestand.
De stad is in de loop der jaren enorm gegroeid waarbij veel bomen zijn geplant, bomen die
ondertussen aan het einde van hun levens verwachting zitten. Dit gecombineerd met bomen
die door de klimaatveranderingen (droogte – natte periodes & storm) het niet redden, ziet
de gemeente zich genoodzaakt om tot eind 2021 circa 400 bomen te moeten vervangen.
Met een bomenplan en een bijbehorend raadsvoorstel stelt het college de gemeenteraad
het bomenbeheer beheersbaar te maken. dit op de agenda van de raadscommissie van
Stedelijk Ontwikkeling en Beheer (SOB) van 12 maart 2020.
Het voorstel van het college is om tot eind 2021 ca. 400 bomen te vervangen. Flinke bomen
met grote kronen met veel bladeren. Dus meer maatwerk, passend in de omgeving en
bestand tegen de klimaatveranderingen. Het bomenplan betekend ook dat het noodzakelijk
onderhoud op een ander en hoger niveau komt te liggen. Omdat deze nieuwe structuur om
een langere termijnplanning vraagt, loopt het bomenplan in 1e instantie door tot eind 2040.
Voor de vervanging dient een eenmalig budget beschikbaar gesteld te worden, in het kader
van de beheersbaarheid alsmede het planmatig onderhoud, dient vanaf 2021 structureel
een budget beschikbaar gesteld te worden.
Onze partij onderschrijft het voorstel van het college volledig. Doordat op twee partijen na
(namelijk de SP en de VVD dit voorstel terugnamen naar de fractie) er een meerderheid van
de fracties was voor dit voorstel, zal dit een hamerstuk worden wanneer dit onderwerp op
de agenda van de gemeenteraad komt.