Nu de noodwet in de eerste kamer over het digitaal vergadering van de gemeenteraad is aangenomen.

Voor alle raads- en commissieleden vraagt dit een aanpassing op hun werkwijze, de te behandelen onderwerpen.

Het behandelen van de onderwerpen gaat nu via beeld bellen is niet alleen zeer vermoeiend, maar ook vaak ondoenlijk vanwege het niet rechtstreeks kunnen waarnemen van de reactie van één van de deelnemers aan de vergadering