Cees van Urk, raadslid.

Is het college het met de Ouderenpartij AOV Purmerend eens, dat het stichtingsgebouw zoveel mogelijk open moet blijven?

Ziet het college mogelijkheden om hierover met de stichting in gesprek te gaan?

De Ouderenpartij AOV Purmerend hoopt dat het college het belang hiervan inziet en alle mogelijkheden onderzoekt om in deze Coronatijd de inwoners en de stichting te helpen om de activiteiten voort te kunnen zetten tot 1 januari 2021, maar ook vele jaren daarna.

Cees van Urk, raadslid.