Bent u nog niet geregistreerd als mantelzorger? Neem dan contact op met een van de medewerkers van het loket Wmo, telefoonnummer 0299-452 555. Registratie als mantelzorger heeft als voordeel dat de mantelzorger informatie krijgt via een nieuwsbrief en over cursussen. Om in aanmerking te komen als geregistreerd mantelzorger moet er structureel zorg zijn verleent met een minimum van 4 uur per week gedurende 3 maanden.

Soms kan het lastig zijn om de formulieren van de gemeente voor de mantelzorg vergoeding of andere zaken in te vullen. De mensen van het juridisch loket van Club Welzijn of de formulierenbrigade van de bibliotheek helpen hier graag bij.

Degene die hulp of zorg ontvangt, kan voor zijn mantelzorger een vergoeding aanvragen van maximaal € 150,00 bij het WMO loket van de gemeente. Hiervoor is een vereiste dat er al 3 maanden zorg wordt verleent. Aanvraag kan via de site van de gemeente met als zoekoptie ‘Mantelzorg’

De mantelzorger krijgt bij toekenning een zogenaamde beschikking van de gemeente, de uitbetaling vindt plaats aan het einde van het jaar. De gemeente kent ook het mantelzorg-compliment on de vorm van een cadeaubon, die de mantelzorgers naar eigen inzicht kan besteden. Vanaf 1 april kunt u hierover via de web-site van de gemeente Purmerend alle informatie vinden.