‘Startersleningen om aankoop eerste woning mogelijk te maken’

De Ouderenpartij AOV Purmerend kiest er de komende vier jaar voor aandacht te besteden aan startersleningen.

Startersleningen maken het voor starters makkelijker om een eerste woning te kopen. Dat is mooi want daarmee is het voor hen makkelijker het ouderlijk huis te verlaten. Dat vinden zij zelf fijn terwijl hun ouders daarmee een nieuwe fase in hun leven ingaan.

Het idee van de starterslening is dat de nieuwe woningkopers op dit moment misschien nog niet genoeg verdienen, maar dat dat over een paar jaar wel zo zal zijn. Over de lening hoeft in de eerste 3 jaar geen rente te worden betaald.

Voorwaarde is wel dat de starter niet eerder een koopwoning had. Een inwoner van Purmerend die, eventueel samen met een partner, niet meer verdient dan 45.000 euro per jaar, kan de lening aanvragen. De woning mag niet meer kosten dan 240.000 euro (de koopsom exclusief aankoopkosten). Ook moet de Stichting waarborgfonds eigen woningen voor de eerste hypotheek en voor de starterslening een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgeven. De starterslening kan gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwe woning.

De Ouderenpartij AOV Purmerend is blij met de invoering van de startersregeling en de gemeenteraadfractie heeft er dan ook mee ingestemd dat de gemeente deze regeling instelt. Aanvragen kan via ww.purmerend.nl/starterslening.

Met de Ouderenpartij AOV Purmerend komen ook starters sneller aan een eigen woning!