26 oktober 2021
spot_img

Theo Neep, Fractievoorzitter/raadslid

Theo Neep

Mijn naam is Theo Neep en ik ben vanaf half 2016 lid van de Ouderenpartij AOV Purmerend.

Ik ben vanaf half 2016 lid van de Ouderenpartij AOV Purmerend. Ik ben 1942 in Amsterdam geboren en sinds 2014 weduwnaar. Ik heb een dochter, een schoonzoon en twee prachtige kleinkinderen.

Voorafgaand aan mijn pensionering in 2004 was ik accountant en leidinggevende bij een middelgroot accountantskantoor. Ook vervul ik al vele jaren verschillende functies in verenigingen en stichtingen, waaronder die van voorzitter en penningmeester.

In de periode 1994 t/m 2006 heb ik al eens als gemeenteraadslid van Purmerend de belangen van de inwoners mogen vertegenwoordigen.

Ouderen worden vaak lastig en grillig genoemd. Ik ondervind dit dagelijks in de praktijk en ervaar dat er steeds meer van onze eigen identiteit als oudere wordt afgepakt. Vandaar dat ik, toen mijn vrouw na een langdurig ziekbed en zorgtraject aan de vreselijke ziekte Alzheimer overleed, bewust heb gekozen om de groep ouderen in verschillende belangenbehartigingsorganen te gaan vertegenwoordigen.

Als cliëntenraadslid van verschillende zorginstellingen in Purmerend ben ik toen ook lid geworden van een centrale cliëntenraad. Vanaf het begin ben ik bezig geweest om de positie van zorgbehoevende ouderen te verbeteren.

Omdat ik weet dat de Ouderenpartij AOV Purmerend opkomt voor de belangen van de ouder wordende mens, voel ik mij erg met deze ouderenpartij verbonden.

Schroom niet om contact met mij op te nemen. Alleen samen kunnen wij een vuist maken.

Theo Neep
Fractievoorzitter / raadslid

(0299) 64 75 64
06 538 67 221

neep0004@planet.nl

Laatste berichten

Harry Rotgans, wethouder

Cees van Urk, Raadslid

Henk Grader, Raadslid

Leo Brouwer, Voorzitter