De Oostflank 

Weidevenne nadert zijn voltooiing. Dus gelet op de behoefte aan afdoende woningen, op naar een volgend grootschalig woningbouwproject.  

Het verhaal achter de oostflank. In het zuiden en oosten van Purmerend ligt de oostflank, deze loopt van de Baanstee Noord tot aan de Vurige Staart. 

De gemeente werkt het ogenblik in samenwerking met o.a. de provincie, Staatsbosbeheer, BPD, onze inwoners aan een gebiedsvisie. 

Deze gebiedsvisie moet het raamwerk worden hoe de oostflank ingevuld dient te worden. We spreken in ieder geval over de realisatie van circa 3000 woningen alsmede het versterken van de groene leefomgeving.                                               

De missie; Investeren voor jong & oud in betaalbare, duurzame woningen en dit in combinatie met een groene gezonde leefomgeving. Hierbij een aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur, een Purmerbos dat voor meerdere doeleinden geschikt wordt gemaakt. Gelet op de klimaatverandering zal klimaatadaptief ontwikkeld worden. Hiermee kan o.a. wateroverlast voorkomen worden.  

Ing. Henk Grader